Stawiamy na sport. Dotacje przyznane

Miasto przyznało dotacje dla 19 klubów sportowych. Do sportowców trafi łącznie 550 tysięcy złotych na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży. Prezesi klubów, które otrzymały dotacje 5 lutego podpisali stosowne umowy.

Celem udzielanego wsparcia jest promowanie zdrowego stylu życia, rozwoju pasji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Dofinansowanie trafi do klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz pozostałych stowarzyszeń, które działają na terenach miasta. Przeznaczone środki pozwolą na rozwój umiejętności w szczególności dzieci i młodzieży. Dzięki temu koszty treningów, organizacji zawodów, rozgrywek, obozów, zakupów sprzętu, strojów i wiele innych niezbędnych opłat będą częściowo pokryte.

W tym roku kwota dofinansowania wyniosła podobnie jak w roku ubiegłym 550 000 złotych. Dla przypomnienia pieniądze na sport w Starogardzie dzielone są na podstawie kryteriów zgodnych z uchwałą Rady Miasta z 28 września 2021 roku. Dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przyznawana jest na pisemny wniosek klubu.
Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane są między innymi takie kryteria jak osiągnięcia sportowe za poprzedni rok, liczba zawodników, ilość zawodników powołanych do kadry narodowej, czy wojewódzkiej, wysokie wyniki sportowe a także poziom dotychczasowej współpracy wnioskodawcy z Gminą Miejską Starogard Gdański.

Dokładny podział środków na rozwój sportu znajduje się w załączniku: Zarządzenie

Każda z organizacji obecna podczas podpisywania umów otrzymała podręcznik oraz dostęp do materiałów i szkoleń prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Od 14 lutego każda placówka, instytucja, organizacja, w której przebywają dzieci ma obowiązek zachować standardy ochrony dzieci. W celu ułatwienia wprowadzenia do placówek obowiązujących zasad, fundacja opracowała standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych. Mają one na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem, a także zaplanowanie bezpiecznych relacji w kontakcie między opiekunem a dzieckiem. Co ważne, dotyczy to całego personelu, który pracuje w danej instytucji. Wszyscy pracownicy powinni umieć zidentyfikować symptomy krzywdzenia dzieci oraz wiedzieć w jaki sposób podjąć interwencję.

Wszystkie te działania podejmowane są w celu profesjonalizacji usług świadczonych przez organizację, ale przede wszystkim w celu ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy.