Stawiamy na sport

19 klubów sportowych otrzyma w tym roku łącznie 840 tys. zł na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży. Pieniądze przeznaczone będą też na rywalizację seniorskiej drużyny piłki nożnej w III lidze, a także organizację zawodów oraz turniejów sportowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przyznawana jest na pisemny wniosek klubu. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących szkolenia sportowego pod uwagę brane są: osiągnięcia sportowe za poprzedni rok; liczba zawodników w ogóle, ilość zawodników powołanych do kadry narodowej, wojewódzkiej, uczestniczących w rywalizacji międzywojewódzkiej; wysokie wyniki sportowe, osiągane minimum na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (do III miejsca) i Mistrzostwach Polski, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe (do VIII miejsca); wkład własny; poziom sportowy/klasa rozgrywkowa, a także poziom dotychczasowej współpracy wnioskodawcy z Gminą Miejską Starogard Gdański.

Z zakresu organizacji zawodów i turniejów sportowych pod uwagę brane są natomiast takie kryteria, jak: zasięg realizowanego zadania; liczba jego adresatów oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

Prezesi wszystkich klubów, które otrzymały dotacje z Urzędu Miasta 11 lutego podpisali umowy. – W tym roku po raz pierwszy nie spotykamy się wszyscy razem. Każdy klub ma wyznaczoną konkretną godzinę podpisania umowy. Zdaję sobie sprawę, że to nie są wystarczające środki na rozwój sportu w mieście, ale wierzę, że Państwu pomogą, zwłaszcza w tym trudnym czasie, który kluby sportowe odczuwają wyjątkowo mocno – powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Dokładny podział środków na rozwój sportu znajduje się w załączniku: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA w sprawie przyznania dotacji na rozwój sportu

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl