Stawiają na doświadczenie, kompleksowość i współpracę

Grupa robocza działająca na rzecz budowy hospicjum w Starogardzie Gdańskim postanowiła zamiast budować hospicjum od podstaw, wesprzeć działania doświadczonej Medpharmy. We współpracy z Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medpharma do końca 2019 roku w Nowej Wsi ma powstać oddział medycyny paliatywnej na 30 łóżek.

O tym, że w Starogardzie potrzebne jest hospicjum dla pacjentów chorych onkologicznie mówi się od lat. Jednak idea hospicyjna stała się faktem dopiero w marcu 2017 roku, kiedy przy prezydencie zawiązała się grupa robocza działająca na rzecz budowy hospicjum.

– Myśląc, mówiąc, planując wówczas starogardzkie hospicjum uważaliśmy, że jedynym rozwiązaniem jest budowa hospicjum pod auspicjami lokalnych samorządów – mówi prezydent Janusz Stankowiak. – Zależało nam na tym, aby stworzyć w Starogardzie miejsce, gdzie każdy człowiek, dotknięty chorobą nowotworową, znajdzie profesjonalną opiekę medyczną i w przyjaznych warunkach wśród pełnych empatii wolontariuszy dane mu będzie przejść ostatnią fazę choroby. Wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że to miejsce ma służyć mieszkańcom całego powiatu starogardzkiego. Dlatego do współpracy na rzecz budowy starogardzkiego hospicjum zaprosiłem wiele osób.

Oprócz władz samorządowych w budowę hospicjum zaangażowały się organizacje pozarządowe, biznes, Kościół, placówki medyczne oraz osoby fizyczne. 14 marca 2017 roku zawiązała się grupa robocza działająca na rzecz budowy hospicjum w Starogardzie. Swoje działania zaczęła od odwiedzin zaprzyjaźnionych hospicjów w Sopocie i Pucku, aby poszerzyć wiedzę w tym temacie. Pod koniec marca Rada Miasta upoważniła prezydenta do wskazania działki pod budowę hospicjum oraz przeprowadzenia negocjacji o współpracy Gminy Miejskiej z Powiatem Starogardzkim i gminami Powiatu. W tym czasie odbyło się wiele spotkań, podczas których grupa robocza analizowała potrzeby starogardzian, jeśli chodzi o wielkość budynku, liczbę niezbędnych łóżek, rodzaj wyposażenia, lokalizację i sposób finansowania inwestycji. Ustaliła, że aby w Starogardzie powstało hospicjum potrzebny jest grunt, kontrakt z NFZ oraz środki na budowę i utrzymanie obiektu, najlepiej pozyskane z zewnętrznego źródła np. stowarzyszenia czy fundacji.

W kwietniu działania na rzecz budowy hospicjum znacznie zintensyfikowano. Ustalono, 20 łóżek jako minimum do rozpoczęcia negocjacji z NFZ. Równocześnie spośród pięciu lokalizacji wybrano miejską działkę przy ul. Rolnej jako docelowe miejsce budowy hospicjum. Władze Miasta zleciły Pracowni Architektonicznej KREUJEMY ze Starogardu opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz pozwoleniem na budowę. W grudniu 2017 przedstawione przez architektów dwie koncepcje budowy starogardzkiego hospicjum poddane zostały konsultacjom społecznym. Jednocześnie w tym samym czasie Stowarzyszenie Można Inaczej prowadziło szeroko pojętą kampanię promocyjną na rzecz przyszłego starogardzkiego hospicjum.

Prawdopodobnie wszystko zmierzałoby dalej w obranym kierunku, gdyby nie pojawienie się nowych okoliczności i perspektywy rozwoju istniejącego już oddziału opieki długoterminowej o zakres dotyczący pacjentów z chorobą nowotworową w Medpharmie w Nowej Wsi Rzecznej. Sytuacja wydała się grupie roboczej interesująca i warta analizy pod względem celowości i ekonomii.

Spotkanie Grupy Roboczej na rzecz budowy starogardzkiego hospicjum z przedstawicielami ZOZ Medpharma S.A.

– Postanowiliśmy się w swoich działaniach zatrzymać i zastanowić, czy bardziej celowe jest dążenie do budowy samorządowego hospicjum, czy raczej połączenie sił i wzmocnienie działań na rzecz rozwoju istniejącej placówki – powiedziała jedna z członkiń grupy roboczej – Janina Lubawska.

W styczniu 2018 roku grupa robocza przy prezydencie działająca na rzecz budowy starogardzkiego hospicjum spotkała się z przedstawicielami Zakładu Opieki Zdrowotnej Medpharma S.A. Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego Medpharma – Cezary Sławuszewski oraz członek Rady Nadzorczej Adam Gudalewski przedstawili im szczegóły projektu.

Cezary Sławuszewski – Dyrektor CRL Medpharma

– Jesienią 2017 roku podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia 5-letni kontrakt na 8-łóżkowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej – powiedział dyrektor CRL Medpharma Cezary Sławuszewski. – Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć budowę kolejnego skrzydła zakładu w Nowej Wsi. Mając dodatkową przestrzeń zamierzamy rozszerzyć nasz kontrakt z NFZ do 20 łóżek. Fakt, że mamy już kontrakt na 8 łóżek niewątpliwie stawia nas w lepszej pozycji do negocjacji następnego kontraktu. Ostatecznie chcemy zapewnić mieszkańcom powiatu starogardzkiego profesjonalny oddział paliatywno-hospicyjny z 30 łóżkami, wykwalifikowanym personelem i przyjazną grupą przeszkolonych wolontariuszy. Nie boimy się takich wyzwań, co więcej liczymy się z tym, że mogą pojawić się nadwykonania, bo doświadczamy tego już teraz – dodał dyrektor – jesteśmy do tego przygotowani, mamy odpowiednią kadrę, a koszty utrzymania przyszłego hospicjum będą znacznie mniejsze niż, gdyby to był oddzielny, samofinansujący się obiekt.

– Zależy nam też na tym, aby pokazać społeczne oblicze CRL Medpharma w Nowej Wsi Rzecznej. Ludzie myślą, że skoro to jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, to wszystkie świadczenia medyczne są tu odpłatne. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że nie bierzemy ani złotówki od pacjenta za pobyt na oddziale paliatywno-hospicyjnym. Każdy przewlekle chory onkologicznie może korzystać z naszych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ – dodał członek Rady Nadzorczej Medpharma S.A. – Adam Gudalewski.

Wizualizacja nowego skrzydła CRL Medpharma , w którym znajdowałoby się starogardzkie hospicjum.

Grupa robocza po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw doszła do wniosku, że dla mieszkańców powiatu korzystniejsza będzie współpraca sektora publicznego z prywatnym na zasadzie partnerstwa i wymiany doświadczeń niż samodzielne działanie konkurencyjne. 

Medpharma chce zapewnić mieszkańcom powiatu starogardzkiego profesjonalny oddział paliatywno-hospicyjny z 30 łóżkami

– Dla chorych przewlekle w ostatniej fazie choroby najważniejszy jest czas. Podejmując współpracę z CRL Medpharma istnieje duże prawdopodobieństwo, że chorzy będą mogli korzystać z fachowej pomocy medycznej już od 2020 roku. Podczas gdy samorządowe hospicjum ze względu na cykl inwestycyjny i możliwości budżetowania tej inwestycji, powstałoby nie wcześniej niż za 3 – 4 lata – przyznała dyrektor MOPS Urszula Ossowska należąca do grupy roboczej na rzecz budowy starogardzkiego hospicjum. 

Wobec powyższego grupa robocza zaproponowała wstrzymanie działań inwestycyjnych Miasta na rzecz budowy hospicjum samorządowego. W zamian wstępnie zadeklarowała chęć nawiązania partnerskiej współpracy z CRL Medpharma poprzez uzupełnianie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu oddziału paliatywno-hospicyjnego oraz pomocy w organizacji działań wspierających ideę hospicyjną w Starogardzie.

– Ten przeszło rok intensywnej pracy na rzecz budowy hospicjum w Starogardzie Gdańskim zaowocował konkretną wiedzą i konkretnymi akcjami promocyjnymi – powiedziała prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” – Dorota Dorau. – Nie chcemy tego zaprzepaścić. Naszym celem jest zmiana myślenia o hospicjum jako swego rodzaju „umieralni”. Chcemy zerwać z tymi stereotypami, przełamać lęki, pokazać prawdziwy obraz hospicjum, uświadamiając ludziom jego pozytywną i niezwykle potrzebną rolę. Wypracowaliśmy długą listę dobrych, sprawdzonych praktyk, których zastosowanie chcielibyśmy zobaczyć w stworzonym przez CRL Medpharma hospicjum. Uważamy, że znacząco wpłyną na atmosferę, która winna panować w tym miejscu.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak, który jest członkiem grupy roboczej, zgodził się na takie rozwiązanie. Zadeklarował jednak potrzebę prowadzenia dalszego dialogu z gminami z terenu powiatu starogardzkiego i zabieganie o włączenie kociewskich samorządów we wspólną ideę stworzenia stacjonarnego hospicjum dla powiatu. Pozostali członkowie grupy roboczej zadeklarowali swój udział i pomoc w organizacji wydarzeń promujących ideę hospicyjną w Starogardzie Gdańskim pod nazwą ” Kociewiacy dla Hospicjum” . W ramach akcji  odbędą się prelekcje w szkołach, akcje charytatywne, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli „Wiosenna łąka dla Hospicum”, konkurs rękodzielniczy pn. „Kwiatowy kapelusz dla Hospicjum” oraz  szkolenia wolontariuszy. Cykl wydarzeń zakończy I Kociewski Piknik dla Hospicjum. 

Ostatecznie jednak o tym, czy obrany kierunek w drodze do stworzenia hospicjum w Starogardzie Gdańskim, jest właściwy, zadecyduje Rada Miasta na kwietniowej sesji.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl