Stawiają na dialog i współpracę

Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych zakończyła w tym roku pierwszą kadencję swojej działalności. 3 października, na III Forum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie przedstawiciele trzeciego sektora wybrali jej nowy skład. Spotkanie było okazją do podsumowań i podziękowań.

3 października w Restauracji Ogródek odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających w Starogardzie Gdańskim. Gośćmi byli prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, radni Rady Miasta, Marek Olechnowicz, szef Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Janina Lubawska – przedstawiciel lokalnego biznesu.

Wspinanie pod górkę zakończone dobrym widokiem na przyszłość

Po przywitaniu uczestników oraz prezentacji przybyłych na spotkanie, Dorota Dorau członek SROP I kadencji przedstawiła zebranym sprawozdanie z dwuletniej działalności Starogardzkiej Rady.

Dorota Dorau prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”

To nie była łatwa droga, często prowadziła pod górkę – powiedziała prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”. – Udało się jednak ten szlak przetrzeć w Starogardzie. Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, warsztatach i pracach m.in. Regionalnej Rady Organizacji Pozarządowych i Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowej, ucząc się dialogu i współpracy tak we własnym gronie jak i z samorządem. Sprzyjały temu liczne spotkania z władzami miasta, Starogardzkim Klubem Biznesu, radnymi Rady Miasta, pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych i pracownikami Urzędu. Owocem tej współpracy było podpisanie w grudniu 2016 roku Porozumienia na rzecz rozwoju Starogardzkiego Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2017 -2018 oraz podjęcie szeregu inicjatyw na rzecz utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych. W tym celu starogardzkie organizacje pozarządowe odwiedziły m. in. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Spośród ważnych wydarzeń Dorota Dorau wymieniła udział organizacji w I i II Forum, konsultacjach społecznych dotyczących inicjatywy lokalnej, Galii Wolontariatu, ale też w spotkaniach Bożonarodzeniowych, czy udział przewodniczącego w wyjeździe do zaprzyjaźnionego miasta Diepholz. Podkreśliła, że członkowie Rady działają społecznie i większość podejmowanych inicjatyw finansują z własnych środków. Wymieniła też zadania do wykonania przez członków SROP II kadencji, która potrwa nie 2, lecz 3 lata. Taką zmianę w regulaminie wprowadzili uczestnicy III Forum Organizacji Pozarządowych.

Marek Olechnowicz, szef Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych pochwalił dotychczasową działalność SROP. Podkreślił jej rolę i znaczenie dla wzmocnienia dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju trój-, a nawet czterosektorowej współpracy NGO, samorządu, biznesu i wyższych uczelni.

Marek Olechnowicz szef Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowej

Jeszcze kilka lat temu w Starogardzie w ogóle nie było mowy o wieloletnim programie współpracy międzysektorowej – powiedział Olechnowicz. – Dzisiaj przy wspólnym stole siadają przedstawiciele organizacji, władz miasta oraz biznesu i rozmawiają ze sobą w oparciu o strategię, która pozwala spojrzeć na rozwój tej współpracy z perspektywy wielu lat. Warto do tego stołu zaprosić też przedstawicieli naukiwyższych uczelni, które konsolidują młodych, aktywnych i pełnych energii ludzi – dodał. – Tak robią już w regionie i to się sprawdza.

Na koniec nawiązał do anagramu nazwy starogardzkiej rady – SROP i zaproponował, aby zmienić ją na StROP lub STROP, dodając literke „t”  – Niech ta Rada będzie fundamentem, który podtrzymuje, wspiera i cieszy oko, tak jak każdy solidny strop – zakończył. 

Podziękowania dla członków SROP I kadencji

Na zdjęciu prezydent miasta Janusz Stankowiak wręcza pani Hannie Bielang kwiaty i podziękowania za pracę w SROP I kadencji. Podobne gratulacje otrzymali pozostali członkowie: Marcin Kaszubowski, Dorota Dorau, Wojciech Mokwa, Andrzej Grabowski i Marek Artski.

Z racji kończącej się I kadencji Rady prezydent miasta podziękował wszystkim jej członkom. W uznaniu dla ich pracy wręczył im listy gratulacyjne i kwiaty, mówiąc: – Przez te dwa lata zbudowaliśmy wspólnie solidne fundamenty współpracy, na której ten być może przyszły StROP mógłby się spokojnie oprzeć. Weszliśmy na drogę, z której raczej nikt nie jest już w stanie nas zawrócić. Możemy iść szybciej, możemy zwolnić, zmienić kierunek, ale wiemy dokąd zmierzamy i co jest celem. Porozumienie o współpracy, które podpisaliśmy w ubiegłym roku udowodniło, że potrafimy razem żyć w dialogu. Nie zawsze jest on łatwy, ale jest, a to najważniejsze. Wszyscy chcemy, aby nam się żyło lepiej. Starogard jest silny siłą swoich mieszkańców, a organizacje tę siłę umacniają. Bardzo Wam za to dziękuję i proszę o przekazanie moich podziękowań wszystkim członkom stowarzyszeń i organizacji, które Państwo reprezentujecie.

Wspólnie łatwiej i skuteczniej

Kulminacyjnym punktem Forum był wybór nowej Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych na II, tym razem trzyletnią kadencję. Spośród kandydatów wybrano sześcioosobową Radę, której skład jest następujący:

Przewodniczący – Marcin Kaszubowski – Klub Sportowy Beniaminek 03
Wiceprzewodnicząca – Aneta Kocik – Caritas przy Parafii NSPJ
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Szweda –  UKS „Kociewie”
Sekretarz – Joachim Choina – Stowarzyszenie Regionalna Grupa Popularyzacji Mikrohistorii
Członek – Wojciech Mokwa – Związek Harcerstwa Polskiego
Członek – Andrzej Grabowski – Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Marcin Kaszubowski – ponownie wybrany przewodniczący SROP na II kadencję

Zapytany o plany na kolejne trzy lata ponownie wybrany przewodniczący Marcin Kaszubowski odpowiedział: – Rada chce przede wszystkim skupić się na szeroko pojętej współpracy, która pozwoli uruchomić w Starogardzie trójstronne partnerstwo: samorząd-biznes-ngo. Chcemy, aby Starogard inwestował w ludzi, bo oni stanowią siłę społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy dbać o dobre stosunki i skuteczną komunikację zarówno z władzami miasta, lokalnymi przedsiębiorcami, jak i mediami, aby informacje o tym co, jak i gdzie robimy docierały do jak największej liczby mieszkańców. Naszym celem jest integrowanie lokalnych środowisk pozarządowych. Zależy nam, aby samorządy włączały się w organizowane przez nas imprezy i spotkania. Chodzi też o połączenie sił, aby łatwiej i skuteczniej starać się o środki z zewnątrz na statutową działalność NGO-sów.

Na zakończenie III Forum Organizacji Pozarządowych każdy z uczestników mógł spróbować tortu, specjalnie na tę okazję zamówionego przez prezydenta oraz wspólnie z innymi uczestnikami pobiesiadować. Forum zostało sfinansowane przez właścicieli Restauracji Ogródek oraz członków Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl