Starogardzkie przedszkola pozostają zamknięte

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia przedszkola w Starogardzie pozostają zamknięte do dnia 24 maja.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 marca do 24 maja 2020 r. funkcjonowanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych jest ograniczone. Nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne. Świadczona nie jest też opieka nad dziećmi.

W tym czasie nie odbywają się żadne wydarzenia naukowe, sportowe ani artystyczne organizowane przez przedszkola, punkty wychowania przedszkolnego, czy szkoły podstawowe w Starogardzie Gdańskim.

Nie ma wyjazdów pracowników poza miejsce wykonywania pracy, tj. m.in. na szkolenia pracownicze, wyjazdów dzieci i młodzieży w związku z organizowanymi wycieczkami i wszelkimi formami imprez. Zawieszone są także wszelkie przyjazdy gości do przedszkoli i podstawówek.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl