Starogardzkie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija 226 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji rocznicy władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji, harcerze, a także mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zebrali się przed Ratuszem Miejskim, gdzie na maszt wciągnięto flagę państwową. Później wszyscy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości.

Konstytucja 3 Maja to jedna z najważniejszych ustaw w Polsce, druga uchwalona Konstytucja na świecie i pierwsza w Europie. Jej ustanowienie było próbą radykalnego uzdrowienia państwa polskiego i wyeliminowania znaczących wpływów ówczesnych mocarstw. Autorami Konstytucji byli król August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Dokument ten umożliwił zasadniczą przemianę przestarzałego ustroju politycznego Rzeczypospolitej.

Podczas starogardzkich obchodów Święta Konstytucji Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski wygłosił przemówienie okolicznościowe. – Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r., czyli 226 lat temu. Dzień ten został uznany świętem już dwa dni później, czyli 5 maja tego samego roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z 9 kwietnia 1919 r. Po wojnie, od 1946 r. świętowanie tego dnia było zakazane przez władze, aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia Sejm ponownie przywrócił to święto. Już 3 maja 1981 r., to była pamiętna dla starogardzian niedziela, czyli dziewięć lat wcześniej, z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, odbyła się na naszym starogardzkim Rynku msza święta polowa w intencji Ojczyzny. Było to połączone święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przybyło 15 tysięcy mieszkańców miasta. Widziałem, że wszystkim towarzyszyło wielkie wzruszenie. Płynęły łzy, mnie również. Wspólnie czuliśmy podniosłość chwili. Chyba nigdy wcześniej ani później nie stanowiliśmy w tak licznej grupie jedności – mówił Jarosław Czyżewski.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Jan Kilian – Przypomnijmy, że dzięki uchwaleniu Konstytucji 3 Maja wprowadzono dziedziczną monarchię, utworzono nowoczesny rząd odpowiedzialny przed Parlamentem. To było nie tylko pierwsze takie rozwiązanie w Europie, ale rewolucyjne pod względem ustroju, przyjęte przez reprezentację narodu, a nie narzucone. Dokonano tego przez walkę parlamentarną, debatę polityczną, która zakończyła się porozumieniem zdecydowanej większości. Większość dokonała wyboru dla ratowania nie własnych przywilejów, ale dla ratowania Ojczyzny – powiedział poseł Jan Kilian.

Po wysłuchaniu wystąpień, delegacje samorządowców oraz najważniejszych miejskich instytucji złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Następnie wszyscy udali się do kościoła pw. św. Katarzyny, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.

Fot. Małgorzata Rogala

 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl