Starogardzkie obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Na pamiątkę podpisania w 1945 roku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Przy Pomniku Walki i Męczeństwa lat 1939-1945 starogardzianie oddali hołd poległym w czasie II wojny światowej. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, harcerze, kombatanci, żołnierze i przedstawiciele władz samorządowych.

73 lata temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Niestety nie wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, mogły cieszyć się pełną wolnością, bo z okupacji niemieckiej przeszły pod hegemonię Związku Radzieckiego. Obaj okupanci, zarówno Trzecia Rzesza, jak i Związek Radziecki, prowadzili wobec Polaków politykę eksterminacji, dokonując ludobójstwa, masowych wysiedleń i deportacji. W wyniku II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków. Aby uczcić ich pamięć, co roku cały kraj świętuje dzień 8 maja jako Dzień Zwycięstwa.

– II wojna światowa w Europie zakończyła się dokładnie 7 maja o godzinie 02:41, kiedy Niemcy w jednym ze szkolnych budynków, w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Eisenhowera w Reims we Francji – skapitulowały przed przedstawicielami armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej oraz Armii Czerwonej. Akt kapitulacji mówił o zaprzestaniu działań zbrojnych przez wszystkie siły lądowe, morskie i powietrzne będące pod dowództwem niemieckim w dniu 8 maja o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w Berlinie powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu i innych sił zbrojnych III Rzeszy (z uzupełnieniem, że kapitulujące wojska zdają broń miejscowym dowódcom koalicji) przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii – mówił Wojciech Mokwa ze starogardzkiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności z 9 maja. Pozornie niewielka, ale jakże istotna to różnica, zmiany daty i pominięcia słowa „Wolności”. Dzięki wprowadzeniu tych zmian dzisiaj razem z całym światem możemy świętować prawdziwy Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia tego jakże trudnego i okrutnego okresu, II wojny światowej – zakończył Wojciech Mokwa.

Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił modlitwę za tych, którzy walczyli na wszystkich frontach świata i później jako Żołnierze Wyklęci o wolną Polskę. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem. Wiązanki składały też liczne delegacje samorządowe, kombatanckie, służb mundurowych, stowarzyszeń i młodzieży. Uroczystość uświetniły znane patriotyczne piosenki w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.

Fot. Małgorzata Rogala