Starogardzki Rynek od nowa. Zobacz, jak może zmienić się serce miasta

Multimedialne muzeum w Ratuszu, odrestaurowane mury miejskie, podświetlony bruk, średniowieczne fundamenty pod szklaną płytą, nowoczesna fontanna, kawiarenki i leżaki zamiast samochodów i parkingów – tak może zmienić się Rynek Starogardu Gdańskiego.

„Starogardzki Rynek od nowa” – tak nazywa się projekt ochrony i przywrócenia centrum jego dawnej funkcji. To ma być znowu – tak jak w przeszłości – prawdziwe serce miasta. Władze Starogardu starają się o pieniądze z Unii Europejskiej. Za blisko 17 milionów złotych już w 2017 miałaby rozpocząć się wielka odnowa Rynku. Ma on stać się centrum historii i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Przemiana zakłada ochronę i renowację zabytków Starogardu, położenie nowej nawierzchni nawiązującej do dawnych brukowanych przestrzeni oraz stworzenie w Ratuszu nowoczesnego, multimedialnego muzeum. Wszystkie zaplanowane zmiany mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej Rynku. Aby uzyskać unijne pieniądze konieczne jest wyeksponowanie elementów historycznych i oddanie ich pierwotnego kształtu.

Wraca stare, idzie nowe

Projekt „Starogardzki Rynek od nowa” zakłada:
• ograniczenie ruchu samochodowego na Rynku,
• ograniczenie miejsc parkingowych,
• wprowadzenie linii światła, czyli podświetlonych pasm w płycie Rynku nawiązujących do dawnych rynsztoków
• zaznaczenie w płytach chodnika Rynku starej, historycznej linii zabudowy,
• pozostawienie części jezdni pierzei północnej jako nawierzchni z kostki kamiennej,
• wprowadzenie z powrotem fontanny (pola wodnego) po południowej stronie Ratusza,
• wprowadzenie w płycie Rynku przykrytych szkłem fragmentów cennych kulturowo np. piwnice pod Rynkiem, fundamenty Ratusza, fragmenty starej nawierzchni itp.,
• wprowadzenie nawierzchni z materiałów nawiązujących do tradycyjnych dla Rynku – płyt kamiennych i kostki kamiennej,
• wprowadzenie oświetlenia podkreślającego walory zabytkowe obszaru, w tym iluminacja Ratusza, zieleni wysokiej, fontanny, murów obronnych,
• wprowadzenie małej architektury nawiązującej do historycznej funkcji jak również elementów współczesnych podnoszących jakość przestrzeni publicznej (w tym stojaki rowerowe, ławeczka internetowa z kamerą on-line),
• przebudowa budynku Ratusza na placówkę kultury wykorzystującej technologie multimedialne i interaktywne,
• rewaloryzacja murów obronnych na odcinku od Baszty Narożnej do zakończenia przy Farze, umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących zabytkowych obiektów,
• wymiana wejścia i schodów do Baszty Gdańskiej, wykonanie galerii wzdłuż korony murów na odcinku pomiędzy Basztą Gdańską i Narożną,
• przebudowa odcinków ulic łączących się z Rynkiem tj.: ul. Hallera i ul. Podgórna.

Oddać Rynek mieszkańcom

Płyta Rynku zostanie wykonana z naturalnych materiałów budowlanych, nawiązujących do dawnej tradycji. Obok typowej kostki brukowej pojawią się płyty kamienne o różnej fakturze i formacie z elementami odsłaniającymi fragmenty piwnic i instalacji podziemnych. Wzdłuż krawędzi płyty przebiegać będzie linia światła w kamiennym bruku, nawiązującym do dawnych rynsztoków. O starej fontannie miejskiej będzie przypominać pole wodne. Tu też ma być miejsce na na ogródki gastronomiczne. Rynek ma być miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy swobodnie i bezpiecznie będą mogli spacerować całymi rodzinami, dlatego planuje się likwidację lub znaczne ograniczenie miejsc parkingowych. Samochody będę jeździć tylko po wschodniej i zachodniej stronie, czyli od ulicy Hallera, przez Rynek do ul. Chojnickiej oraz od ulicy Paderewskiego przez Rynek w ulice Podgórną. Na Rynek będą nadal wjeżdżać miejskie autobusy.
Dodatkowo po wschodniej stronie przewidziane jest miejsce na tzw. kramy okolicznościowe, które pojawiać się będą podczas jarmarku świątecznego czy innych miejskich imprez. Nie zabraknie zieleni , drzew i donic z kwiatami.

Multimedialny Ratusz

Rynek to serce miasta. Jego najważniejszym elementem jest Ratusz. Aby przyciągnąć do niego turystów, powstał pomysł przekształcenia ratusza w multimedialne muzeum. Szklana podłoga, pod którą widać byłoby instalacje i piwnice, otwarte przestrzenie, nowocześnie zaaranżowane, kawiarenka to kilka z elementów przyszłego wyposażenia obiektu.
Obok powstałaby szklana Kapsuła Czasu. Dzięki niej zwiedzający mieliby niepowtarzalną okazję przenieść się w dawne czasy. W Ratuszu dzieci i młodzież uczyłyby się historii dzięki specjalnym filmom i wystawom. Nowoczesna technologia interaktywna pozwoliłaby zwiedzającym wchodzącym do Kapsuły, stawać się uczestnikami prezentowanych wydarzeń. W przeciwieństwie do tradycyjnego muzeum, tutaj mogliby eksponaty dotykać, powiększać czy też uzyskać dodatkowe informacje bez pomocy przewodnika.
W ten sposób mieszkańcy mogliby np. poznać szczegóły powstania naszego miasta czy wcielić się w rolę średniowiecznego kupca handlującego na Rynku – powiedział Olgierd Lichy –zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej.
Dodatkową atrakcją będzie spacer po miejskich murach miedzy basztami Gdańską i Narożną po specjalnie wybudowanej galerii wzdłuż korony umocnień i dalej wzdłuż odnowionych murów do Fary.
To tylko propozycje.
Szacowany koszt projektu to ok. 17mln złotych. Władze Starogardu złożą go do końca roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl