Starogardzki Klub Biznesu ma nowego prezesa

18 listopada w restauracji „Bachus” odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Pracodawców Starogardzkiego Klubu Biznesu. Celem spotkania był wybór nowego prezesa oraz zapoznanie się z bieżącą działalnością samorządu i planami na przyszły rok. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w stowarzyszeniu jednomyślnie wybrali Grzegorza Borzeszkowskiego nowym prezesem ZP SKB. Właściciel Biura Podatkowego podziękował wszystkim za poparcie i zaufanie. Prezydent miasta Janusza Stankowiak pogratulował mu oraz życzył sukcesów i powodzenia na nowym stanowisku. Przedsiębiorcy w takim szerokim gronie spotykają się raz do roku. W tym roku do rozmowy zaprosili lokalne władze: prezydenta miasta Janusza Stankowiaka, przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Czyżewskiego oraz obu wiceprezydentów – Macieja Kalinowskiego i Przemysława Bieska-Talewskiego. Włodarze miasta przygotowali dla uczestników trzy prezentacje, podczas których omówili najważniejsze działania samorządu i projekt budżetu Gminy na 2016 rok.

Bliżej obwodnicy

Transprojekt Gdański przedstawił uczestnikom zgromadzenia informację o trwających spotkaniach z mieszkańcami w sprawie przebiegu czterech wariantów obwodnicy. Projektanci przypomnieli przebieg proponowanych tras drogi szybkiego ruchu oraz omówili propozycje ich modyfikacji, po uwzględnieniu wniosków starogardzian. Przedsiębiorcy nie zgłosili żadnych uwag. Zenon Sobiecki- właściciel firmy „Grasso” powiedział, że wszyscy są zadowoleni, że obwodnica Starogardu wreszcie znalazła się na liście 57 obwodnic rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Dodał, że zdają sobie sprawę, że nie wszystkie projekty zostaną zrealizowane, tylko te najbardziej zaawansowane i najmniej oprotestowane. Któryś wariant z tych czterech musi być wybrany – kontynuował Zenon Sobiecki – dlatego Starogardzki Klub Biznesu będzie wspomagał miejski samorząd w tych działaniach. Lokalne władze działają na korzyść miasta i z myślą o jego przyszłym rozwoju.

Nowe zadania i nowe plany

Zaraz po prezentacji wariantów obwodnicy skarbnik miasta Dariusz Denis omówił projekt budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a prezydent Przemysław Biesek-Talewski poinformował zebranych o planach inwestycyjnych miasta na rok 2016. Przedsiębiorcy zadali szereg pytań dotyczących bieżących spraw. M.in. młynów, garaży przy Kościele św. Wojciecha, nowych terenów inwestycyjnych czy alternatywnych parkingów dla Rynku.

Prezydent, podsumowując spotkanie, stwierdził, że to kolejny krok na drodze do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami. Dodał, że sukces Starogardu zależy od aktywności obu sektorów, inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Temu ma służyć Rada Społeczno-Gospodarcza, nowy Wydział Inicjatyw Gospodarczych, jak i indywidualne spotkania władz miasta z właścicielami lokalnych firm w ich siedzibach.

– Zaprezentowany Państwu budżet nie jest budżetem naszych marzeń – powiedział – to ciągle budżet socjalny bez wystarczających środków na inwestycje, ale ten budżet dobrze rokuje na przyszłość. Widzimy szanse na zwiększenie puli pieniędzy na gospodarczy rozwój miasta.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl