Inkubator przedsiębiorczości

Miasto Starogard Gdański przygotowuje się do powołania inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej.

Inkubator ma być instytucją otoczenia biznesu stwarzającą sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez dostarczanie powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach, co miałoby się przyczynić do obniżenia kosztów funkcjonowania firmy.

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości może wpłynąć pozytywnie na poziom aktywizacji zawodowej społeczeństwa, rozwój przedsiębiorstw, a przez to rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Wstępnie przygotowana oferta najmu powierzchni pod działalność inkubatora przedsiębiorczości przedstawia się następująco;

Miesięczna opłata najmu:

 • czynsz najmu – 35,00 zł netto/m² najmowanej powierzchni (przewiduje się możliwość uzyskania wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów najmu),
 • ogrzewanie, opłata za części wspólne, dozór ochrony, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – w cenie najmu,
 • energia – podpisanie niezależnej umowy.

Dodatkowo dla najemców inkubatora przedsiębiorczości:

 

 • możliwość korzystania z sal konferencyjnych na preferencyjnych warunkach,
 • wykonywanie bezpłatnie w ilości do 50 szt. dokumentów kserokopii i wydruków,
 • wyposażone zaplecze socjalne i kuchenne,
 • zapewnienie przez operatora najmu lokalu na preferencyjnych warunkach innej powierzchni biurowej po okresie 1 roku przebywania w inkubatorze.

Ponadto dla inkubowanych przedsiębiorstw przewiduje się możliwość:

 

 • uzyskania pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • doradztwa w z zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (bezzwrotnych i zwrotnych) na finansowanie działalności gospodarczej,
 • organizacji i obsługi szkoleń i konferencji z zakresu biznesowego,
 • promocji na lokalnym i regionalnym rynku,
 • uczestnictwa w społeczności biznesowej.

To, w jakiej strukturze będzie działał inkubator przedsiębiorczości w dużej mierze będzie zależało od tego, jaka formuła okaże się najbardziej efektywna dla potencjalnych przedsiębiorców. W związku z powyższym osoby zainteresowane funkcjonowaniem
w ramach inkubatora przedsiębiorczości proszone są o zgłaszanie się
do końca sierpnia do Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój nr 010. Więcej informacji pod nr tel. 5853-061-35, e-mail: wig@um.starogard.pl.