Starogardzki Caritas otrzymał wsparcie

„Warto wymagać od siebie – aktywność alternatywą dla używek”, projekt stworzony przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie,  otrzymał wsparcie w kwocie 5000 zł z rąk Prezydenta Miasta.

9 marca prezydent Janusz Stankowiak podpisał z proboszczem parafii i przewodniczącym PZC księdzem Grzegorzem Weisem umowę na realizacje projektu, który skierowany jest do najmłodszej grupy mieszkańców naszego miasta, dzieci i młodzieży.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu skierowanego do najmłodszych mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

„Warto wymagać od siebie – aktywność alternatywa dla używek” jest projektem o charakterze profilaktycznym. Jego pierwszy etap to warsztaty rozwijające i zwracające uwagę na problemy społeczne. Ideą warsztatów, jest promowanie zdrowego stylu życia, który ma być alternatywą dla wszelkiego rodzaju używek. Poznane na spotkaniach  zagadnienia, mają inspirować do samodzielnego działania na rzecz organizacji czasu.
Drugim etapem będą prowadzone przez opiekunów, cykliczne zajęcia w grupach, między innymi muzyczne, piłkarskie czy edukacyjne pozwalające dzieciom i młodzieży ciekawie spędzić czas.
Etap trzeci, motywujący będzie przewidywał upominki i nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników. Pod koniec roku nastąpi podsumowanie wszystkich działań. Zajęcia prowadzone będą w ścisłym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem wszelkich przepisów i zaleceń. Organizator przewidział również zajęcia w formie online, jeśli sytuacja nie pozwoli na prowadzenie spotkań stacjonarnie.
Rekrutacja do projektu będzie otwarta a informacje o naborze dostępne na stronie internetowej parafii oraz w Radiu Głos.