Starogardzka Rada Sportu

We wtorek 7 czerwca w magistracie odbyło się posiedzenie Starogardzkiej Rady Sportu której przewodniczył Adam Sobiecki. Uczestniczył w niej również zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Tematem spotkania było omówienie uchwał podjętych w minionym roku. Dotyczyły one określenia warunków finansowania zadań, z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w naszym mieście.

Rozmawiano na temat trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Omówiono również zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych. Poruszono też sprawy bieżące. Kolejne posiedzenie członków Rady zaplanowano po wakacjach.

Starogardzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach, dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim. Została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr 324/09/2015 z dnia 9 września 2015 roku.

Kolejne posiedzenie członków Starogardzkiej Rady Sportu zaplanowano po wakacjach.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl