Starogardzianie upamiętnili 72. rocznicę zakończenia wojny

8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony w rocznicę podpisania w 1945 roku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Przy Pomniku Walki i Męczeństwa lat 1939-1945 starogardzianie oddali hołd poległym w czasie II wojny światowej. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, harcerze, kombatanci, żołnierze i przedstawiciele władz samorządowych.

72 lata temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Niestety nie wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, mogły cieszyć się pełną wolnością, bo z okupacji niemieckiej przeszły pod hegemonię Związku Radzieckiego. Obaj okupanci, zarówno Trzecia Rzesza, jak i Związek Radziecki, prowadzili wobec Polaków politykę eksterminacji, dokonując ludobójstwa, masowych wysiedleń i deportacji. W wyniku II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków. Aby uczcić ich pamięć, co roku cały kraj świętuje dzień 8 maja jako Dzień Zwycięstwa.

– Przebieg procesu kapitulacji Niemiec w zasadniczy sposób wpłynął na światową politykę w następnych dziesięcioleciach. Francja uzyskała bowiem dzięki temu status czwartego mocarstwa, dostała swoją strefę okupacyjną w Niemczech, w ONZ – stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, a w 2005 roku, z okazji sześćdziesiątej rocznicy końca wojny – wizerunek żołnierza (obok radzieckiego, amerykańskiego i brytyjskiego) na moskiewskim pomniku na Pokłonnej Górze. Ceremonia w Berlinie odbyła się 8 maja dopiero późnym wieczorem, czyli po północy czasu moskiewskiego. Z tego powodu przez następnych czterdzieści kilka lat świat zachodni rocznicę zakończenia wojny z hitlerowskimi Niemcami obchodził 8 maja, a ZSRR i państwa bloku socjalistycznego (w tym PRL), 9 maja – mówił Wojciech Mokwa ze starogardzkiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

– Zmieniła to dopiero Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa. Znosi ona Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności z 9 maja. Subtelna z pozoru, ale jakże istotna to różnica, zmiany daty i pominięcia słowa „Wolności”. Świętujemy więc dzisiaj Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia II wojny światowej, a że był to dla naszej Ojczyzny „dzień wolności”, jak próbowano nam wmówić przez ponad 40 lat, w to dzisiaj nikt nie wierzy – zakończył Wojciech Mokwa.

Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił modlitwę za tych, którzy walczyli na wszystkich frontach świata i później jako Żołnierze Wyklęci o wolną Polskę. Prezydent Janusz Stankowiak, wraz z przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Czyżewskim, złożyli kwiaty pod pomnikiem. Wiązanki składały też liczne delegacje samorządowe, kombatanckie, służb mundurowych, stowarzyszeń i młodzieży. Uroczystość uświetniły znane patriotyczne piosenki w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 pod kierunkiem Wojciecha Piskorskiego.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl