Starogardzianie uczcili Święto Konstytucji

Z okazji 225.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele pw. Św. Katarzyny odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Po mszy mieszkańcy zebrali się przed Ratuszem Miejskim, gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. To druga Konstytucja na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jej ustanowienie  było próbą radykalnego uzdrowienia państwa polskiego i wyeliminowania znaczących wpływów ówczesnych mocarstw. Autorami Konstytucji byli król August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku dokonała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczypospolitej.

Na cześć 225. rocznicy uchwalenia tego jakże ważnego dla naszego kraju dokumentu 3 maja 2016 roku sznur delegacji samorządowców, organizacji, instytucji i młodzieży wraz z mieszkańcami ruszył pod Pomnik Niepodległości przy ul. Paderewskiego.Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski przypomniał historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

– Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem polskiego narodu, przepustką do zachowania niezależności państwowej i  rozwoju gospodarczego oraz politycznego kraju. Odzyskanie niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi – 29 kwietnia 1919 r. czyli 97 lat temu sejm uchwalił dzień 3 Maja świętem państwowym. Niestety, po zakończeniu drugiej wojnie światowej okazało się niemożliwe utrzymanie trzeciego maja jako święta  obok Święta Pracy, obchodzonego pierwszego maja. 6 kwietnia 1990 roku przywrócono Polakom święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzisiejsze obchody przypominają nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy upadającego państwa  –  mówił przewodniczący. – Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych, o których to stale należy pamiętać i z godnością je utrwalać .

Po przemówieniu  delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.