Starogardzcy radni udzielili absolutorium prezydentowi

Prezydent Janusz Stankowiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w środę 28 czerwca udzielili prezydentowi absolutorium i zaakceptowali wykonanie budżetu za poprzedni rok. Tym samym potwierdzili, że prezydent zrealizował budżet zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy na zasadach gospodarności, rzetelności, celowości i legalności.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowali radni Stowarzyszenia „Nasz Starogard”, Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych „Razem” oraz Stowarzyszenia Kociewskiego. Przeciw zagłosowali radni Platformy Obywatelskiej. W sumie na 19 radnych obecnych na sali „za” udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, 6 radnych zagłosowało „przeciw”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, Komisja Rewizyjna i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim..

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Prezydent podziękował radnym za współpracę i udzielenie mu absolutorium. – Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy zagłosowali „za” udzieleniem mi absolutorium. Jak widać, można się łączyć ponad podziałami. Można mieć różne poglądy, ale dla nas wszystkich najważniejsze jest dobro mieszkańców Starogardu Gdańskiego – mówił prezydent Janusz Stankowiak.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. został wykonany po stronie dochodów na kwotę 175 183 593,99 zł, a po stronie wydatków – 167 884 087,68 zł. Z wydatkowanej kwoty na wydatki bieżące przypadło 148 356 582,28 zł, na majątkowe: 19 527 505,40 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 50 184 566,78 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2015 roku o prawie 7 mln zł.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl