Starogardzcy radni udzielili absolutorium prezydentowi

Prezydent Janusz Stankowiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w środę 29 czerwca udzielili prezydentowi absolutorium i zaakceptowali wykonanie budżetu za poprzedni rok. Tym samym potwierdzili, że prezydent zrealizował budżet zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy na zasadach gospodarności, celowości i legalności.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 19 radnych przy 1 wstrzymującym się i 1 nieobecnym.

Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku oraz Komisja Rewizyjna.

IMG_3879-Dziękuję radnym za współpracę i udzielenie mi absolutorium, dziękuję  także  pracownikom Urzędu Miasta- wyraził swoją wdzięczność prezydent. -Jest to wyraz najwyższego zaufania oraz potwierdzenie słuszności dokonywanych zmian- dodał.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. został wykonany po stronie dochodów na kwotę 143 227 000 zł, a po stronie wydatków – 142 309 000 zł. Z wydatkowanej kwoty na wydatki bieżące przypadło 125 985 000 zł, na majątkowe: 16 323 000 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 56 998 000 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku o ponad 2 mln zł.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl