Starogard żółty – od 10 października obostrzenia obowiązują w całym kraju

Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski podali, że po ostatniej analizie wzrostu zakażeń  na listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami przeciw COVID-19 trafiłoby ponad 100 powiatów.  W związku z tym od 10 października strefą żółtą objęta zostaje cała Polska. 38 powiatów znajdzie się w  strefie czerwonej.

8 października Ministerstwo Zdrowia ogłosiło aktualną listę powiatów i miast objętych dodatkowymi obostrzeniami, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Analiza dynamiki wzrostów zakażeń zadecydowała o objęciu  strefą żółtą całego kraju. . W związku z tym od soboty 10 października mieszkańców powiatu starogardzkiego podobnie jak wszystkich Polaków obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia:

 • nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką, chustą lub inną częścią garderoby w taki sposób, aby skutecznie przylegała do twarzy, ale umożliwiała swobodne oddychania w każdej przestrzeni publicznej z wyjątkiem lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży / nowy przepis obowiązuje od 10 października/
 • nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych – w środkach transportu publicznego, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, kinach, obiektach handlowych i usługowych, kościołach oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. A także podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych,
 • z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • zachowanie 1,5 metrowy dystansu podczas zgromadzeń, wydarzeń sportowych i kulturalnych, w kościołach i na zewnątrz.

Zakazane jest:

 • urządzanie zgromadzeń powyżej 150 osób.

Dodatkowo:

 • pojazdem transportu publicznego można przewozić tyle osób, ile znajduje się w nim miejsc siedzących albo połowę liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. Jednocześnie w pojeździe co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna,
 • podczas kongresów i targów dopuszczalne jest zajęcie połowy miejsc możliwych do wykorzystania a organizator musi zapewnić minimum 4 mkw powierzchni dla uczestnika,
 • wydarzeniom sportowym może się przyglądać maksymalnie 25% widowni: osoby korzystające z szatni, sprzętu czy obiektu sportowego zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 • wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa: w pomieszczeniach przebywać może maksymalnie 25% dopuszczalnej liczby publiczności, a na obiektach otwartych organizator musi zapewnić minimum 5mkw dla jednej osoby – nie więcej niż 100 osób,
 • do lokali i ogródków gastronomicznych klienci wchodzą z zasłoniętymi ustami i nosem; osłonę mogą zdjąć w momencie zajęcia miejsca przy stoliku; obowiązuje dystans społeczny – 4mkw na osobę,
 • działalność hotelarska jest dopuszczalna z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek,
 • aquaparki i baseny są otwarte z maksymalnym 75-cio procentowym obłożeniem obiektu,
 • w siłowniach ćwiczący muszą zachować odpowiedni dystans – minimum 7mkw na osobę,
 • w kinach na jednym seansie może przebywać maksymalnie 25% dopuszczalnej liczby widzów,
 • osoby udające się do sanatoriów lub na rehabilitację uzdrowiskową muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 • wesela i inne uroczystości rodzinne mogą odbywać się maksymalnie do 75 osób z wyjątkiem obsługi; na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa,
 • w obiektach handlowych klienci mają obowiązek noszenia rękawiczek bądź zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren sklepu,
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu przebywać może jedynie obsługa, obsługiwani klienci oraz opiekun – jeżeli klient tego wymaga.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu prezydent miasta Janusz Stankowiak ponawia apel o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń oraz o ograniczenie wizyt zarówno w budynku Urzędu przy ul. Gdańskiej 6, jak i w wydziałach zewnętrznych do niezbędnego minimum.

Dbajmy o swoje i najbliższych zdrowie. Nośmy maseczki, myjmy często i dokładnie ręce, używajmy płynów dezynfekujących, trzymajmy dystans, unikajmy zatłoczonych miejsc i większych skupisk ludzi, a w razie niepokojących objawów zostańmy w domachapeluje do mieszkańców prezydent miasta.