Starogard wśród Asów Samorządności – najprężniej działających samorządów na Pomorzu

Niezależny tygodnik regionalny Zawsze Pomorze nagrodził najprężniej działające samorządy na Pomorzu. Pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego przyznał im tytuły Asów Samorządności. Dziewiętnastoosobowa Kapituła nagrodziła Starogard w dwóch kategoriach – otwartość na mieszkańców oraz polityka dostępności i rozwój kultury fizycznej. Doceniła projekt „Rewolucje podwórkowe” oraz budowę letnich basenów odkrytych. Statuetkę i dyplom odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak 14 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności.

W pieszej edycji konkursu „Asy Samorządności” niezależnego tygodnika regionalnego Zawsze Pomorze nagrodzeni zostali pomorscy liderzy samorządu terytorialnego z Trójmiasta, Kociewia, Kaszub, Powiśla, Żuław i ziemi słupskiej. Kapituła, składająca się z 19 ekspertów, w skład której weszli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, byli marszałkowie Jan Kozłowski i Jan Zarębski. Mirosław Czapla przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego czy znany socjolog profesor Cezary Obracht – Prondzyński – kierownik zakładu Antropologii Społecznej UG, oceniała ponad 100 projektów zgłoszonych przez 42 pomorskie samorządy w sześciu kategoriach: inwestycje w kulturę i organizacja atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców w 2021 r., otwartość na mieszkańców, inwestycje samorządowe, zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz politykę dostępności i zielona transformacja.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk objął konkurs „Asy Samorządu”  honorowym patronatem

– W tych sześciu kategoriach, które poddane zostały ocenie, postaraliśmy się wyłonić to, co jest najistotniejsze w samorządach. Nie tylko samorządowe inwestycje, ale również to, w jaki sposób budują społeczeństwo obywatelskie, jaki mają stosunek do kultury i historii obszarów, za które odpowiadają. Jak się okazuje samorządy na Pomorzu w tych dziedzinach są niezwykle silne i skuteczne, a dowodem tego są dzisiejsze wyróżnienia. Wszystkim laureatom dostrzeżonym przez Kapitułę serdecznie gratuluję. Pamiętajmy, że sukces każdej gminy jest sukcesem całego regionu – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Redaktor Naczelny tygodnika Zawsze Pomorze Mariusz Szmidka i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczają nagrodę Asa Samorządności prezydentowi Starogardu Gdańskiego Januszowi Stankowiakowi

„Asy Samorządności” trafiły do włodarzy miast, gmin i powiatów, które poprzez podejmowane inwestycje i działania prospołeczne, poprawiają jakość życia swoich mieszkańców, aktywizują lokalną społeczność i dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Starogard Gdański wyróżniony został w dwóch kategoriach: otwartość na mieszkańców i zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz politykę dostępności. Kapitule spodobał się projekt „Rewolucje podwórkowe” w ramach rewitalizacji miasta oraz budowa basenów letnich na Piekiełkach.

Statuetkę i dyplom odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak podczas uroczystej gali 14 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Wręczyli mu ją Marszałek Mieczysław Struk i redaktor naczelny tygodnika „Zawsze Pomorze Mariusz Szmidka.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak z nagrodą „AS Samorzadności” za projekt Rewolucje podwórkowe i budowę letnich basenów odkrytych

– Bardzo dziękuję za to ważne dla każdego samorządowca wyróżnienie. Dziękuję szacownej Kapitule, dziękuję panu Marszałkowi i dziękuję redaktorowi naczelnemu tygodnika Zawsze Pomorze. Cieszę się, że Starogard wyróżniony został w aż dwóch kategoriach i że są to właśnie otwartość na mieszkańców oraz rozwoju kultury fizycznej i polityki dostępności. Z pełną odpowiedzialnością mogę tę nagrodę dedykować mieszkańcom. Poprzez swój aktywny udział w projekcie rewolucji podwórkowych, które ciągle jeszcze trwają, przyczynili się do tego sukcesu. To przykład doskonałej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności, Cieszę się też, że Kapituła doceniła pomysł budowy basenów w Starogardzie, które dają mieszkańcom możliwość atrakcyjnego spędzanie wolnego czasu w mieście i są alternatywę dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. Mieszkańcy są najważniejsi i dla ich zmieniamy nasze miasto – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

W kategorii gminy miejskie oprócz prezydenta Starogardu Gdańskiego Asy Samorządności odebrali burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło w kategorii inwestycje kulturalne za przebudowę Miejskiego Domu Kultury w ramach rewitalizacji śródmieścia, burmistrz Rumii Michał Pasieczny w kategorii inwestycje za realizację węzła integracyjnego oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt w kategorii zielona transformacja za stworzenie Ekofabryki, czyli miejsca gospodarowania odpadami. W kategorii zielona transformacja Kapituła przyznała również wyróżnienie. Otrzymał je prezydent Miasta Tczew Mirosław Pobłocki.

Liderzy gmin miejskich na Pomorzu w towarzystwie członków Kapituły od lewej: Redaktor Naczelny Zawsze Pomorze Mariusz Szmidka, były marszałek Jan Zarębski,  były marszałek Jan Kozłowski oraz marszałek Mieczysław Struk

Nagrody otrzymali też liderzy samorządów powiatowych i na prawach powiatu, gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu województwa pomorskiego. Konkurs odbył się na podstawie zgłoszeń, których mogli dokonać przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne oraz członkowie Kapituły.

„Asy Samorządności” honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystym wręczaniu nagród towarzyszyli mu byli marszałkowie Jan Kozłowski i Jan Zarębski.