Starogard w dwudziestce najlepszych samorządów

Starogard Gdański w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 857 samorządów zajął 15 miejsce w  Rankingu Samorządów 2018.„Rzeczpospolita” od 15 lat wyłania i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany, zrównoważony i trwały rozwój.

 – Przeskok ze 139 miejsca w 2017 roku na 15 to wielki sukces dla naszego masta. Sukces wszystkich jego mieszkańców. Do tej pory najwyżej byliśmy na miejscu 40 w 2005 roku. To znak, że jesteśmy na właściwej drodze w dążeniu do zrównoważonego rozwoju naszej małej ojczyzny. To dowód na to, że wszystkim nam leży na sercu dobro miasta, poprawa jakości życia mieszkańców i odpowiednie reagowanie na ich potrzeby oraz oczekiwania – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

W Rankingu Samorządów dziennik „Rzeczpospolita” wyłania gminy, które mogą być przykładem do naśladowania dla innych samorządów w osiąganiu zrównoważonego i trwałego rozwoju w czterech kluczowych obszarach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. To coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Starogard swoją pozycję zawdzięcza m.in. najlepszym wynikom w obszarze trwałości społecznej, środowiskowej oraz jakości zarządzania.

W obszarze trwałości społecznej Komisja oceniała przede wszystkim działania samorządów w zakresie budowy i poprawy infrastruktury społecznej –  szkół, żłobków, przedszkoli, domów kultury, bibliotek, mieszkań, placów zabaw itp. oraz wypełnianie tych instytucji odpowiednią treścią. Duży nacisk kładła też na inicjatywy samorządu dotyczące budowy świadomości lokalnej wspólnoty i zaangażowanie mieszkańców w sprawy samorządu.

–  Od początku mojej prezydentury dużą wagę przywiązywałem do budowy społeczeństwa obywatelskiego, przekazując zadania różnym stowarzyszeniom czy organizując budżet partycypacyjny. To był i jest priorytet. Dzięki któremu rozpoczęliśmy w Starogardzie szeroko rozumiany dialog społeczny i zaktywizowaliśmy mieszkańców do współdecydowania o zagospodarowaniu swojej najbliższej okolicy. To przyniosło zaskakujące rezultaty,  zaowocowało wieloma wspaniałymi inicjatywami i projektami, które trwale zmieniły nasze miasto i podniosły jakości naszego życia  – dodał Janusz Stankowiak.

Z kolei w fundament trwałości środowiskowej wpisuje się wiele projektów realizowanych na poziomie lokalnym, takich jak walka o czyste powietrze, segregacja śmieci czy wspieranie mieszkańców w coraz większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W przypadku Starogardu pozytywne oceniono zarówno gospodarkę odpadami, jak i uzyskane wsparcia na instalację odnawialnych źródeł energii.

Cele, zasady oraz kryteria oceny Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe. Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. W sumie uzyskać można było 100 punktów.

Starogard uzyskał 27,81 punktów. Dla porównania Boguchwała w województwie podkarpackim, która w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich znalazła się na pierwszym miejscu Rankingu, uzyskała 36,42 punkty.

Link do wyników https://rankingsamorzadow.rp.pl/wyniki#result

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl