Starogard rozbudowuje kanalizację

Firma ASR z Pszczółek zaprojektuje i wybuduje kanalizację sanitarną w rejonie ul. Niemojewskiego, Zamenhofa, Pola i Rogali w Starogardzie Gdańskim. 24 kwietnia prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę z prezesem firmy Arkadiuszem Stubbą. Roboty potrwają do 30 sierpnia 2020 roku, a ich koszt wyniesie prawie 3 mln zł.

Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami ma być gotowa do 30 sierpnia 2020 roku. Wykona ją firma ARS Arkadiusz Stubba z Pszczółek. Zaraz po podpisaniu umowy firma przystąpi do opracowania dokumentacji. Wykonawca planuje uzyskać niezbędne pozwolenie na budowę w przeciągu 5 miesięcy i jeszcze w tym roku rozpocząć prace budowlane.

24 kwietnia br. prezydent Janusz Stankowiak podpisał z prezesem Firmy ASR Andrzejem Stubbą umowę na budowę prawie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej  w Starogardzie Gdańskim

W środę 24 kwietnia prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę z prezesem firmy Arkadiuszem Stubbą. Umowa przewiduje wykonanie prawie 5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 2 970 000,00 .

Do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączonych zostanie ok. 50 nieruchomości. W większości przypadków miejscem podłączenia będzie granica nieruchomości lub pierwsza studzienka na terenie posesji, patrząc od strony budowanej kanalizacji.

Do nowej sieci przyłaczonych zostanie ok. 50 nieruchomości w rejonie ulic Niemojewskiego, Zamenhofa , Rogali i Pola

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jesienią 2020 roku wszystkie ścieki z rejonu objętego inwestycją trafią na miejską oczyszczalnię w Starogardzie Gdańskim. Dzięki temu poprawią się nie tylko warunki życia i zdrowia mieszkańców, ale również jakość środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli bowiem ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu zdecydowanie poprawi się jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach dojazdowych do swoich posesji w czasie trwania budowy. Wykonawca powinien na bieżąco informować ich o planowanych robotach. Zobowiązany jest też do utrzymania ruchu publicznego na terenie inwestycji, właściwego jego oznakowania, a w przypadku zamknięcia drogi, zapienienia objazdu.

-Życzę powodzenia, bo Pana sukces to również sukces Miasta – powiedział prezydent mista Janusz Stankowiak

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej –„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś. Piorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl