Starogard przyjazny osobom niepełnosprawnym

Miasto Starogard Gdański otrzymało certyfikat pn. „Samorząd Wdrażający Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Dokument potwierdza podejmowane w ostatnich latach przez samorząd starania, aby Starogard Gdański był miastem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto.

„Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” został przeprowadzony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Monitoring polegał na spotkaniach i rozmowach z pracownikami danej instytucji oraz sprawdzeniu dostępności architektonicznej wybranych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Mieszkańcy niesłyszący dzięki specjalnej aplikacji bezpośredniego połączenia się z tłumaczem języka migowego mogą samodzielnie załatwić sprawy w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim

Podobne działania przeprowadzono w 2018 roku w 50 instytucjach na Pomorzu. Ich celem było wypracowanie rekomendacji, czyli praktycznych rozwiązań dla instytucji monitorowanych i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • dostosowania form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,’
  • działań informacyjnych w kierunku zwalczania stereotypów,
  • podnoszenia świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami,
  • dostępności przestrzeni publicznych,
  • dostępności wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu,
  • działań na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności.

Przeprowadzony monitoring wykazał, że przygotowane przez zespół monitorujący rekomendacje są stosowane przez badane na terenie miasta jednostki. W każdej z nich dostępność oferty dla wszystkich mieszkańców miasta jest priorytetem. W związku z tym zespół monitorujący przyznał miastu Starogard Gdański certyfikat pn. „Samorząd Wdrażający Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

– Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, które poddały się badaniu – powiedział Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. – To potwierdza nasze starania, aby Starogard Gdański był miastem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto.

Prezydent przypomniał też, że prawie rok temu, w maju 2018 r. dla potrzeb projektowania i modernizacji przestrzeni publicznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego zostały wprowadzone „Standardy dostępności dla Miasta Starogard Gdański”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl