Starogard miastem intensywnego rozwoju

Starogard Gdański utrzymał swoją pozycję w pierwszej 50 najszybciej rozwijających się miast w Polsce. W rankingach samorządowego pisma „Wspólnota” dotyczących wydatków inwestycyjnych w okresie od 2017 do 2019 roku i wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2019 na 267 miast powiatowych zajął 38 i 25 miejsce.

Zarówno pod względem wydatków na inwestycje, jak i wykorzystania środków unijnych stolica Kociewia plasuje się w pierwszej piątce miast powiatowych na Pomorzu i pierwszej 50 w Polsce. W prestiżowym rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” z wynikiem 987,93 zł per capita (kwoty wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca) zajmuje 38 miejsce w Polsce i 4 miejsce na Pomorzu po Kartuzach , Pucku i Pruszczu Gdańskim. Jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych w całym 6-letnim okresie finansowania z wynikiem 1472,97 zł per capita zajmuje 25 pozycję w Polsce, a na Pomorzu jest trzecim miastem po Lęborku i Kartuzach.

W sumie w latach 2017-2019 na rozbudowę miejskiej infrastruktury wydano prawie 133 mln zł, natomiast z Unii Europejskiej pozyskano ponad 73 mln zł.

Starogardzki samorząd inwestował przede wszystkim w infrastrukturę drogową i komunikacyjną, ale pojawiły się też projekty strukturalne i społeczne. Zadania finansowane były ze źródeł własnych, środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Część przedsięwzięć kontynuowana była z lat poprzednich, jednak większość z nich to skutek intensywnej pracy zespołu współpracowników obecnie urzędującego prezydenta, którzy od początku do końca odpowiedzialni byli za ich przygotowanie i realizację.

Dworzec PKP odrestaurowany w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Realizacja lata 2017-2018. Wartość inwestycji – 42,6 mln zł. 85 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Ulica Kolejowa zmodernizowana w  w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Realizacja lata 2017-2018. Wartość całej inwestycji  to 42,6 mln zł. 85 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Aleja Wojska Polskiego po modernizacji w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Realizacja lata 2017-2018. Wartość inwestycji – 42,6 mln zł. 85 % kosztów pokryła Unia Europejska.

Największą pozycją w budżecie miasta w latach 2017-2019 stanowiły wydatki na drogi – prawie 70 mln zł. Oprócz projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”, miasto wyremontowano szereg głównych arterii miejskich, których część została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 5,5 mln zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego, z którego miasto pozyskało 37 mln zł.

Prezydent Janusz Stankowiak na placu budowy ulicy Iwaszkiewicza

– Do sukcesu potrzebna jest  wizja, umiejętność gospodarowania finansami oraz skutecznego pozyskiwania środków z zewnątrz, a także przeświadczenie, że „chcieć to móc”. Od końca 2014 roku wspólnie ze swoim zespołem działam stanowczo, szybko i konsekwentnie. Przez te kilka lat Starogard Gdański ewidentnie złapał oddech, którego skutkiem są wyraźnie zauważalne zmiany. To, że miasto się rozwija widać gołym okiem, a wiarygodnym potwierdzeniem tego są m.in. rankingi samorządowe, w których stolica Kociewie nieustannie pnie się w górę. To jest powód do radości, chociaż to nie jest naszym celem. Zależy mi na tym, aby przywrócić mieszkańcom poczucie dumy z bycia starogardzianami. To właśnie z myślą o nich, o poprawie jakości ich życia wybudowaliśmy integracyjny węzeł komunikacyjny, wyremontowaliśmy gruntownie wiele ulic, stworzyliśmy kilometry tras rowerowych. Kupując nowe niskoemisyjne autobusy, unowocześniliśmy komunikację miejską. Poprawiliśmy oświetlenie prawie 90 procent ulic w mieście. Urządziliśmy piękne zielone tereny do odpoczynku i relaksu. Zrealizowaliśmy też wiele tzw. miękkich projektów, adresowanych bezpośrednio do mieszkańców. To wszystko – to w dużej mierze zasługa mojego znakomitego zespołu pracowników, którzy nie tylko potrafią skutecznie pozyskiwać dotacje, ale wiedzą, jak dobrze je wykorzystać. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję też mieszkańcom za zaufanie i współpracę, którą stale rozwijamy, poprzez bezpośrednie angażowanie przedstawicieli różnych grup społecznych w sprawy miasta – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Starogardzki Rynek po modernizacji w ramach projektu ” Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”. Realizacja lata 2017-2018. Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł.

W ciągu ostatnich czterech lat tak naprawdę władze Starogardu Gdańskiego uruchomiły pakiet inwestycyjny na miarę miast znacznie większych od niego. W wyniku realizacji ponad kilkudziesięciu inwestycji zwiększył się komfort jazdy i bezpieczeństwo na drogach, poprawił wizerunek miasta i jego estetyka. Wiele ważnych przestrzeni miejskich otrzymało nową jakość. Dzięki takim projektom: jak budowa Parku Nowe Oblicze z jednym z najnowocześniejszych skateparków, ścieżki edukacyjnej doliną rzeki Wierzycy oraz modernizacji parku miejskiego w mieście pojawiło się wiele nowych możliwości i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Dodatkowo ulice, skwerki i drogi zdobi ponad tysiąc nowych drzew posadzonych w ramach akcji „1000 drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. Miasto jest monitorowane i oświetlone nowymi energooszczędnymi lampami w technologii LED. Ma ocieplone szkoły, nowe osiedlowe boiska, liczne place zabaw i siłownie pod chmurką. Po ulicach jeżdżą nowe energooszczędne autobusy o wysokim standardzie. Pojawiły się elektromobile stacje ładowania pojazdów, nowoczesne pojemniki na elektroodpady, rozrosła się sieć wodociągowa i kanalizacyjna, a wiele obiektów użyteczności publicznej zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Park Miejski po modernizacji w ramach projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.    Realizacja lata 2017-2019. Wartość modernizacji to prawie 8 mln zł. 70 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Park Miejski  po modernizacji w ramach projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.    Realizacja lata 2017-2019. Wartość inwestycji to prawie 8 mln zł. 70 % kosztów pokryła Unia Europejska.

– Lista osiągnięć miasta stale rośnie. Mamy mnóstwo pomysłów na to jak zrealizować wizję Starogardu jako miasta przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i turystom. Już w tej chwili wszystkie najważniejsze miejsca albo są już zrewitalizowane albo ten proces jest w trakcie. Wiem, że podążamy w dobrym kierunku. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie najważniejsze struny niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest zrównoważony rozwój Starogardu Gdańskiego. Jesteśmy w tych działaniach konsekwentni i nawet koronowairus, który na kilka miesięcy zatrzymał bicie serc wszystkich polskich miast i miasteczek i wymusił na nas wprowadzenie większych środków ostrożności, nie spustoszy tego dorobku. Owszem – wyhamowaliśmy, ale się nie zatrzymujemy. Zresztą tej maszynerii inwestycyjno-rozwojowej, którą pięć lat temu ostro wprawiliśmy w ruch, nie tak łatwo zatrzymać – zapewnił prezydent.

Ważne inwestycje zrealizowane w latach 2017-2019

Ulica Kościuszki. Wyremontowana od skrzyżowania z ul. Pelplińską do ronda Pitagorasa w roku 2017. Wartość inwestycji 4,5 mln zł. 
Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny wybudowane w ramach projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego „. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł. 
Parku Nowe Oblicze . Realizacja w latach 2016-2017. Wartość inwestycji 1,2 mln zł.
Skatepark wybudowany w Parku Nowe Oblicze. Realizacja 2018 rok. Wartość inwestycji 700 tys. zł.
Ulica Kopernika zmodernizowana w dwóch etapach w latach 2018-2019. Wartość inwestycji ponad 8 mln zł.
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wykonana w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”. W latach 2017-2018 docieplone zostały 4 szkoły podstawowe. Wartość całej inwestycji to 6,8 mln zł. 85% kosztów całej inwestycji zwróciła miastu Unia Europejska.
2472 lamp z nowymi ledowymi oprawami oświetla miejskie ulice. Wymiana odbyła się w roku 2018 w projektu pn. „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”. Wymiana kosztowała ponad 7 mln zł, z czego ponad 5 mln zł dofinansowała Unia Europejska.
 11 niskoemisyjnych autobusów marki AUTOSAN. Zakup w roku 2018 w ramach projektu „”Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Wartość inwestycji – 11 mln zł. 85 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Rondo na ul. Gdańskiej zrealizowane w 2018 roku w ramach projektu „”Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Wartość inwestycji – 42,6 mln zł. 85 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna doliną rzeki Wierzyca zrealizowana w latach  2018-2019 w ramach projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.    Wartość całej inwestycji to  prawie 13 mln zł. 70 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Jezioro Kochanki po modernizacji w ramach projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.  Realizacja lata 2018-2019. Wartość całej inwestycji to prawie13 mln zł. 70 % kosztów pokryła Unia Europejska.
Nowo wybudowany blok mieszkalny przy ul. Kopernika 11 b z 24 mieszkaniami. Realizacja lata 2018-2019. Inwestycja kosztowała prawie 3,5 mln zł. Była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (45 proc.), miasta (45 proc) i TBS (10 proc.)
Wielofunkcyjne boisko przy ul. Buhcholza i Marii Skłodowskiej-Curie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja 2017 rok. Wartość ponad 200 tys. zł. Podobne powstały przy ul. Grunwaldzkiej, na Przylesiu i Łapiszewie. 
Plac zabaw przy ul. Południowej zrealizowany w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wartość inwestycji to ponad 200 tys. zł. Podobne place zabaw powstały przy ul. Grunwaldzkiej, Buhcholza, Sędzickiego, na Łabiszewie i Przylesiu