Starogard miastem bez barier

Od maja do października 2016r. Stowarzyszenie Starogard 2030 będzie realizowało w naszym mieście dwa projekty, które mają na celu likwidację barier architektonicznych i promowanie idei uniwersalnego projektowania przestrzeni miejskiej. Oba zadania współfinansuje Gmina Miejska Starogard Gdański.

Na zaproszenie Stowarzyszenia do Starogardu przyjedzie dr hab. inż. arch. Marek Wysocki ze studentami z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Razem z osobami niepełnosprawnymi będą sprawdzać w wybranych częściach miasta, na jakie bariery mogą napotkać osoby starsze i niepełnosprawne. Efekty ich badań w przyszłości pomogą miastu w pracy nad likwidacją barier architektonicznych oraz stworzeniem mapy dostępności Starogardu dla osób niepełnosprawnych.

W ramach warsztatów „Miasta bez Barier – edycja starogardzka” dr hab. inż. arch. Marek Wysocki wygłosi wykład z projektowania uniwersalnego. Organizatorzy liczą na obecność wielu starogardzkich architektów, inwestorów, urzędników, właścicieli i zarządców obiektami użyteczności publicznej oraz zainteresowanych mieszkańców. Dopełnieniem warsztatów, jako tej części edukacyjnej, jest projekt „Starogard przyjaznym miastem bez barier – akcja promująca ideę projektowania uniwersalnego”. Zebrane materiały, uzupełnione i opatrzone komentarzami, posłużą do stworzenia krótkiego filmu oraz broszury „ Błędy/rady”.

– Mamy nadzieję, że wspólne działania samorządu, organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych wpłyną na wzrost świadomości społecznej oraz proces likwidacji barier w przestrzeni publicznej naszego miasta – mówi Maria Szumacher – przewodnicząca Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych – i już dzisiaj zachęcamy wszystkich do udziału w projektach.

Zainteresowane osoby, w szczególności osoby niepełnosprawne i starsze, prosimy o zgłaszanie, które obiekty warto sprawdzić pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Swoje spostrzeżenia, obserwacje i uwagi prosimy przekazywać telefonicznie pod podane numery bądź elektronicznie na jeden z poniższych adresów mailowych:

Stowarzyszenie Starogard 2030 – starogard2030@gmail.com;  kom. 664 664 635
Doradca Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof.Skiba@um.starogard.pl;  kom. 531 591 820
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – Maria.Szumacher@um.starogard.pl;  tel.(58)5306085

Oba projekty prowadzone będą w ramach programu „Starogard miastem przestrzeni wspólnej”, który realizuje Gmina Miejska Starogard Gdański we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Warsztaty  „Miasto bez barier” zostaną sfinansowane przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl