Starogard gotowy na Program „ Rodzina 500+”

Od dzisiaj można składać wnioski w ramach Programu „Rodzina 500+”. Prezydent Starogardu Gdańskiego powierzył realizację Programu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na osoby uprawnione do składania wniosków o świadczenie wychowawcze czekają pracownicy MOPS w 6 punktach
przyjmowania wniosków.

Przypominamy

  • wnioski w formie papierowej można składać od 1 kwietnia 2016 r.:

I. od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 w:

1. Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 – ul. Zblewska,
2. Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 – ul. J. Sobieskiego,
3. Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. J. Wybickiego,
4. Zespole Szkół Publicznych – ul. ks. bpa Dominika,
5. Publicznym Gimnazjum Nr 1 – al. Jana Pawła II,

II. od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 18,00 oraz w soboty 2, 16, 30 kwietnia, 14 i 28 maja, 11 i 25 czerwca w godz. 8:00 – 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – al. Jana Pawła II.

  • istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, tj. systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz poprzez bankowość elektroniczną (wykaz banków ze strony MRPiPS: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA
  • na złożenie wniosku rodziny mają trzy miesiące; aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie; po tym okresie świadczenie wypłacane zostanie od miesiąca złożenia wniosku;
  • rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie oraz kolejne dziecko; jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem) – to również na pierwsze;
  • pierwsze świadczenia mają być wypłacone w drugim kwartale 2016 r.

Zapraszamy

7 kwietnia o godz. 10.00 na starogardzkim Rynku można będzie uzyskać informacje bezpośrednio od ministerialnych specjalistów w ramach kampanii informacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl