Starogard gotowy na rok szkolny, żaden nauczyciel nie straci pracy

W rozpoczynającym się już za kilka dni roku szkolnym 2017/2018 naukę rozpocznie 4738 uczniów w 6 publicznych szkołach podstawowych. Dodatkowo 470 wychowanków uczęszczać będzie do 14 przygotowanych tam oddziałów przedszkolnych. Wszyscy nauczyciele utrzymają prace. Na remonty, które poprawią warunki w szkołach, miasto wyda w tym roku aż 6,5 mln zł.

W związku z wchodzącą w życie od 1 września reformą edukacji w Starogardzkie Gdańskim ustalona została nowa sieć szkół. Na edukacyjnej mapie miasta pojawiło się 6 ośmioletnich szkół podstawowych. Dwie z nich połączyły się z dawnymi gimnazjami, dwie pozostały niezmienione, jedna została tylko przekształcona, a jedną utworzono na bazie dawnego Gimnazjum nr 1. Na dostosowanie tej ostatniej do nowych potrzeb, czyli adaptację pomieszczeń budynku PG 1 do potrzeb PSP 8 miasto pozyskało 300 tys. zł z rezerwy rządowej tzw. 0,4%.

Zmiany dotknęły również przedszkola. W budynku tzw. „małej czwórki” przy ul. Sienkiewicza” korzystając z unijnych środków miasto utworzono trzy dodatkowe oddziały przedszkolne, do których uczęszczać będzie 75 dzieci w wieku 3-5 lat. W sumie będzie tam działać 7 oddziałów dla 175 wychowanków: 3 – MPP6 (dzieci 3-5 lat), 3 – MPP5 (dzieci 6-letnie) i 1 – MPP4 ( dzieci 6-letnie).

Sala edukacyjna MPP Nr 6 w tzw. „małej czwórce” ( PS nr 8), która powstała w ramach projektu unijnego „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Starogardu Gdańskiego”.

W związku z prawem trzylatków do wychowania przedszkolnego, miasto utworzyło dodatkowych 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach. W tych oddziałach wychowanie przedszkolne kontynuować będzie 470 sześciolatków. Dzięki temu władze zapewniły miejsce wszystkim dzieciom, oczekującym w kolejce na przyjęcie do miejskich przedszkoli.

Sala gotowa na przyjęcie przedszkolaków w PSP 1

Zbliżający się nowy rok szkolny to niewątpliwie wielkie wyzwanie zarówno dla samorządów, nauczycieli, pracowników szkół, jak i dzieci oraz ich rodziców. Reforma wymusiła wiele zmian. Największe wiązały się z likwidacją gimnazjów i koniecznością zaadoptowania budynków szkolnych do nowych potrzeb.

W Starogardzie praktycznie każde miejskie przedszkole i szkoła zostały podczas wakacji wyremontowane. Prace dotyczyły najczęściej odświeżenia i wymalowania sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, klatek schodowych, remontu podłóg, łazienek, kuchni w przedszkolach, wymiany drzwi, okien i oświetlenia. Starogard do końca roku wyda na ten cel ponad 6,5 mln zł. To rekordowa kwota w dotychczasowym budżecie miasta.

Nowe oświetlenie w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Żabnie
Maciej Kalinowsk – zastępca prezydenta ds. Społecznych

– Nie wszystkie remonty zakończą się z dniem 1 września – poinformował na sesji Rady Miasta 30 sierpnia zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych Maciej Kalinowski. – Jednak wszystkie wewnętrzne prace remontowo-adaptacyjne powinny się zakończyć wraz z wakacjami, aby dzieci mogły bezpiecznie kontynuować naukę. Szkoły są przygotowane na ich przyjęcie. Do dokończenia pozostały tylko roboty zewnętrzne związane z termomodernizacją PSP 1 i 4 w ramach prowadzonego przez miasto projektu unijnego.

Trwa termomodernizacja budynku SP 1

Jak podsumował wiceprezydent, Starogard dobrze wykorzystał czas na przygotowanie się do nowej reformy, chociaż okres na jej wdrożenie był bardzo krótki. – To zasługa nie tylko samych urzędników czy samorządowców, ale też dyrekcji i pracowników poszczególnych placówek oświatowych – dodał. – Dla nich te wakacje były bardzo pracowite.

Istotnym faktem, ważnym szczególnie dla środowiska nauczycielskiego jest to, że w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Starogardzie żaden z nauczycieli nie straci pracy i tylko trzech spośród starogardzkiego grona pedagogicznego podejmie wzywanie tzw. „wędrujących nauczycieli”, godząc się na podział etatu pomiędzy szkołami.

To jednak nie koniec zadań, jakie czekają starogardzki samorząd. W latach 2018-2019 miasto planuje wydać ok.4,4 mln złotych na termomodernizację i budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 ( dawne PG 1).

– W roku 2015 wydaliśmy na edukację ponad 59 mln zł, w 2016 – blisko 62 mln zł. W 2017 toku wydamy zdecydowanie więcej. Gdyby porównać te koszty wychodzi na to, że wydatki na oświatę rosną w znacznie większym tempie niż wynosi wzrost subwencji oświatowej na edukację – zaznaczył wiceprezydent Kalinowski – To oznacza jedno. Nasze miasto inwestuje także w oświatę, w rozwój szkół, bo zdaje sobie sprawę ze znaczenia tej sfery dla przyszłości Starogardu i jego mieszkańców.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl