Starogard gotowy na nowy rok szkolny

1 września przypada w tym roku we wtorek. Tego dnia naukę w starogardzkich szkołach podstawowych rozpocznie 4 295 uczniów, a w miejskich przedszkolach 2 690 maluchów. Wszystkie placówki gotowe są na ich przyjęcie. 1 września do szkół pójdą tylko pierwsze i czwarte klasy. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu na stronach internetowych placówek.

W roku szkolnym 2020/2021 swoją edukację rozpocznie 552 pierwszoklasistów. Tylko dla nich oraz dla uczniów klas czwartych zorganizowane będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Wynika to z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dzieci powitają szkołę w mniejszych grupach. Wspólnie z wychowawcą klasy poznają nowe pomieszczenia, w których będą się uczyć.

Harmonogramy spotkań I i IV klas szkół podstawowych z wychowawcami stronach internetowych szkół:

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza https://psp1starogardgd.edupage.org/

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  http://www.psp2.stg.pl/

– Publiczna Szkoła Podstwowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego http://psp3.pl/

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z OI im. Juliusza Słowackiego  https://czworkastg.edupage.org/

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II http://www.psp6.stg.pl/

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika http://psp8.edu.pl/

Zaleca się, żeby na terenie placówek każdy uczeń posiadał przy sobie maseczkę ochronną.

PSP 2 w nowej siedzibie
Duże zmiany czekają uczniów i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej. Z dniem 1 września 2020 r. ze swojej dotychczasowej siedziby, mieszczącej się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 6a przenosi się ona do budynku przy ul. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 w Starogardzie Gdańskim. Dojazd do szkoły nową, specjalnie utworzoną linią MZK (nr 7).

Sprzęt komputerowy dla uczniów
W związku z występującą na terenie kraju epidemią koronawirusa od 1 września 2020 r. wszystkie placówki oświatowe, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym dostosowały zasady organizacji do wymogów wynikających z wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek.

W celu umożliwienia prowadzenia ewentualnego kształcenia zdalnego Gmina Miejska przystąpiła do projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Z obu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono 162 zestawy pomocy dydaktycznych dla starogardzkich szkół podstawowych o łącznej wartości 253 040,00 zł.