Starogard gotowy na nadejście zimy

Koordynatorem utrzymania zimowego dróg w Starogardzie Gdańskim jest Miejski Zakład Komunikacji. Odśnieżaniem objęte są wszystkie ulice, część chodników, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi miejskie czeka blisko 20 pojazdów zmechanizowanych. Są przygotowane skrzynie z piaskiem i materiał do usuwania oblodzeń. Pełen stan gotowości potwierdzili też zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz służby porządkowe i ratownicze.

— Gmina Miejska Starogard Gdański odpowiada za niemal 130 km dróg w obrębie administracyjnym miasta, ponad 27 km dróg rowerowych, ponad 100 przystanków autobusowych i część chodników. W ubiegłym roku, na utrzymanie zimowe wydaliśmy blisko 800 tys. złotych. W tym roku do dyspozycji mamy jeszcze 50 tys. zł., a na przyszły rok zabezpieczyliśmy pół miliona złotych – mówi wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Obowiązki mieszkańców, spółdzielni, wspólnot, firm i zarządców dróg

Zadania związane z usuwaniem śniegu, lodu i błota z nawierzchni jezdni, chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych, parkingów i przystanków autobusowych na terenie miasta realizuje Miejski Zakład Komunikacji. Czyni to we współpracy z podwykonawcami wybranymi w drodze przetargu.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki oraz Naczelnik WTI Januusz Karczyński

Za drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe odpowiadają ich zarządcy. Za drogi wewnętrzne należące do np. spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, instytucji oraz firm odpowiadają właściciele bądź zarządcy poszczególnych nieruchomości. Obowiązkiem każdego jest oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, również mieszkańcy – właściciele nieruchomości – mają obowiązek odśnieżania dróg i chodników w granicach swoich posesji.

— Nie jest tak, że całe odśnieżanie zimowe spoczywa wyłącznie na barkach miasta. Każdy właściciel obiektu ma obowiązek odśnieżenia terenów przyległych do kamienic, budynków, centrów handlowych czy biurowców. To bardzo ważne, żeby mieć świadomość, dokąd sięga odpowiedzialność gminy, a dokąd właścicieli terenów – dodaje wiceprezydent.

Gotowość zimowa od połowy października

16 listopada wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki spotkał się z koordynatorami akcji „ZIMA” z ramienia magistratu, przedstawicielami służb porządkowych, ratowniczych, obrony cywilnej oraz zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminy wiejskiej i dróg wewnętrznych. Podczas czwartkowego spotkania dyrektor MZK zapewnił, że miejskie służby porządkowe są w gotowości od początku listopada. 

Dyrektor MZK Wojciech Szambowski

— Jesteśmy przygotowani, aby w razie pogorszenia się pogody, móc niezwłocznie przystąpić do działania. Nasze służby są gotowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy zaangażowani w akcję „ZIMA” pracują w systemie „akcyjnym”, czyli w zależności od pogody, którą na bieżąco monitorujemy. Co dzień sprawdzamy odczyty ze stacji meteorologicznych, by nie tylko reagować w przypadku pojawienia się opadów śniegu, ale z wyprzedzeniem minimalizować ryzyko oblodzenia dróg — powiedział Wojciech Szambowski.

Pełen stan gotowości potwierdzili też zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz służby porządkowe i ratownicze. Każdy przedstawił swój potencjał techniczny do zimowego utrzymania, liczbę sprzętu, jednostek i materiałów niezbędnych do posypywania oblodzonych ulic i chodników. Każdy potwierdził lub zaktualizował numer telefonu do dyżurnego, odpowiedzialnego za akcję „ZIMA”. Ustalono również zakresy prac i podzielono obowiązki.

Gdzie dzwonić w razie potrzeby?

Sprawy związane z utrzymaniem zimowym mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą zgłaszać to do dyspozytora MZK. Dyżur pełniony jest całodobowo pod numerem telefonu:

58/56-230-01 lub 661 969 331

W sytuacjach kryzysowych należy dzwonić wyłącznie pod numer alarmowy 112.

Jeżeli chodzi o drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, należy pamiętać, że obowiązek zimowego utrzymania tych ulic spoczywa na:
1. za drogi krajowe (droga krajowa nr 22, ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) odpowiada Obwód Drogowy w Bytonii, tel. 504 352 590.
2. za drogi wojewódzkie (droga wojewódzka nr 222 – ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) odpowiada Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 56 269 70 lub 609 690 207.
3. za drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150 m od drogi krajowej nr 22 w kierunku na Rywałd) odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 532 14 01.

Przedstwiciele służb porządkowych i ratowniczych

Pierwszeństwo dróg

Odśnieżanie oraz odladzanie nawierzchni, by było skuteczne, wymaga zaplanowanego działania. W Starogardzie obowiązuje kategoryzacja dróg. W wypadku intensywnych opadów śniegu w pierwszej kolejności zarządcy dróg niezwłocznie przystępują do pracy na ulicach i drogach głównych. Na pozostałe drogi gminne i wewnętrzne sprzęt wyrusza w ciągu 1-3 godzin od wystąpienia opadów śniegu.

–– W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi publiczne z nawierzchnią bitumiczną. Głównie sa to drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. W drugiej kolejności ulice utwardzone płytami jumb, betonowymi oraz drogi gruntowe –  dodał.

W związku z tym, że zima może zaatakować w każdej chwili koordynatorzy akcji zwrócili się też z prośbą do kierowców, aby nie pozostawiali (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

Uczetsnicy spotkania roboczego dotyczącego akcji „ZIMA” 2023/2024

– Z doświadczenia wiemy, że tam, gdzie auta zaparkowane są wzdłuż ulicy , zajmując sporą część jezdni, utrudniają przejazd pługa. Zatem prosimy mieszkańców o czujność w tej kwestii. Zwłaszcza, że większość prac prowadzimy nocą. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właścicieli tych pojazdów, aby przestawili swoje samochody i ułatwili nam pracę – dodał na koniec Wojciech Szambowski.

Na zakończenie spotkania zastępca Prezydent Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki podziękował uczestnikom spotkania za gotowość do akcji i współpracę. Życzył też wszystkim łagodnej zimy.