Starogard Gdański występuje ze Związku Gmin Wierzyca

Gmina Miejska Starogard występuje ze Związku Gmin Wierzyca. Zadecydowali o tym radni na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Nowe zasady gospodarki odpadami w mieście obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku.

Rada Miasta zdecydowała o wyjściu Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca. Na sesji w dniu 15 czerwca radni 19 głosami „za” przy jednym „wstrzymującym się ” podjęli uchwałę w tej sprawie. IMG_0184 kompPrzed podjęciem decyzji o wyjściu ze Związku prezydent Janusz Stankowiak powołał specjalny zespół, który analizował zasadność i skutki takiego kroku pod względem prawnym i ekonomicznym. Na podstawie ustaleń zespołu prezydent postanowił przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały o wystąpieniu ze związku.

– Rekomendujemy wyjście ze Związku Gmin Wierzyca z myślą o mieszkańcach. Chcemy, aby opłaty za śmieci nie były wyższe. Poza tym bycie niezależnym pozwoli nam samodzielnie decydować o gospodarce odpadami. Liczymy na uszczelnienie systemu, który w związku nie działa tak jak powinien. Ta decyzja to wielka odpowiedzialność, ale jestem przekonany, że podejmując wspólne działania z radnymi, ta decyzja wyjdzie mieszkańcom na dobre – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Skutkiem wystąpienia Gminy Miejskiej ze Związku będzie konieczność zorganizowania własnego systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2017 roku. Miasto ma pół roku na przygotowanie się do realizacji tego zadania. Rada Miasta będzie musiała podjąć szereg uchwał dotyczących nowego systemu.

– Przede wszystkim będzie trzeba uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście, dokonać wyboru metody naliczania opłat, opracować wzór deklaracji oraz określić wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów – dodał wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. – Główne zagadnienia, które musimy rozstrzygnąć, to jakie frakcje odpadów zbierać w osobne pojemniki lub worki, z jaką częstotliwością odbierać śmieci, rozstrzygnięcie, czy nasz system odbioru odpadów będzie obejmował przedsiębiorców czy nie. Potem przed nami wybór wykonawcy usługi odbioru i transportu odpadów oraz – co najważniejsze – ustalenie kosztów tego zadania. Dopiero na tej podstawie możliwe będzie ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Do końca roku 2016 gospodarką odpadami nadal zajmował się będzie – na dotychczasowych zasadach – Związek Gmin Wierzyca. O nowych zasadach odbioru odpadów i wysokości opłat za nie mieszkańcy zostaną poinformowani w ostatnim kwartale tego roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl