Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE” przeprowadzili kolejną debatę społeczną pn. „BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA I CO DALEJ?”. Tegoroczne spotkanie z mieszkańcami było doskonałą okazją do tego, aby zdiagnozować obecne potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.


27 listopada br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE” zorganizowali debatę społeczną, adresowaną do mieszkańców starogardzkich osiedli. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele straży miejskiej, straży pożarnej oraz towarzystwa opieki nad zwierzętami. Było to już drugie tego typu spotkanie, w czasie którego starogardzianie mogli nie tylko ocenić pracę służb i instytucji, zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale również wskazać czynniki, które ich zdaniem są istotne dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Założeniem organizowanych przez policję oraz zarząd spółdzielni mieszkaniowej debat, jest ich cykliczność. Poprzednie spotkania odbyły się w połowie października 2014 roku. Wówczas powstała opisowa mapa miejsc, w które zdaniem mieszkańców należy częściej kierować patrole służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Uczestnicy zeszłorocznej debaty przedstawili organizatorom zagadnienia dotyczące miedzy innymi miejsc przebywania osób bezdomnych, problemu bezpańskich psów, niesprawnych latarni ulicznych oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Piątkowa debata była okazją do podsumowania działań podejmowanych przez służby w zakresie tematów zgłaszanych przez mieszkańców w 2014 roku. Dodatkowo uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz zgłaszania swoich spostrzeżeń i problemów.

Duża liczba uczestników, dyskusja na temat bezpieczeństwa, wymiana informacji oraz wspólne wnioski pozwoliły na postawienie tezy, że BEZPIECZEŃSTWO TO JEDNAK NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

oprac. st. asp. Marcin Kunka – Oficer prasowy KPP w Starogardzie Gdańskim