Starogard Gd. Rozmowa z Pomorskim Kuratorem Oświaty o nowym ustroju szkolnym

Szóstoklasiści nie będą pisać końcowego sprawdzianu, ani nie pójdą do gimnazjów. Maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku matury. Nie będzie już tzw. godzin karcianych. O tych i o innych zmianami w przepisach prawa oświatowego 15 listopada 2016 roku w Starogardzie Gdańskim rozmawiała Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty.

15 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta władze samorządowe, dyrektorzy i nauczyciele starogardzkich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się z Pomorskim Kuratorem Oświaty Moniką Kończyk. Rozmawiali o sprawach, związanych ze zmianą ustroju szkolnego oraz innymi zmianami w przepisach prawa oświatowego. Pani Kurator potwierdziła, że od nowego roku szkolnego 2017/2018:
• uczniowie klas szóstych nie będą pisać sprawdzianu szóstoklasisty, a naukę w nowym roku szkolnym rozpoczną nie w gimnazjum tylko w klasie 7 ośmioletniej szkoły podstawowej,
• maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku matury.
• nauczyciele nie będą mieli obowiązku wykonywać tzw. godzin karcianych,
• zostanie wprowadzony rejestr centralny karanych nauczycieli.

Poza tym zgodnie z projektami ustaw oświatowych, na których w swoim wystąpieniu opierała się Pani Kurator Oświaty, zmiana ustroju szkolnego wiązać się będzie z powstawaniem w miejscu dotychczasowych szkół: 8-letnich szkół podstawowych, 4 letnich liceów ogólnokształcących, 5 letnich techników, 3 letnich branżowych szkół I stopnia, 2 letnich branżowych szkół II stopnia, 3 letnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz szkół policealnych. Tym samym przestaną istnieć gimnazja, które w całej Polsce zostaną zlikwidowane.

Monika Kończyk poinformowała, że na wszystkie pytania i wątpliwości, dotyczące spraw związanych z reformą edukacji, odpowiadać będą pracownicy Pomorskiego Kuratorium Oświaty- tel. 58 322 29 00 oraz pracownicy ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15 – numery kontaktowe podane są na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ w zakładce KONTAKT.

Dodatkowo na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku http://www.kuratorium.gda.pl/ została zamieszczona informacja o przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy Prawo oświatowe. Zamieszczono też broszurę informacyjną pt. „Dobra Szkoła” , która zawiera m.in. odpowiedzi na wybrane pytania związane z reformą edukacji.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl