Starogard bezpieczny – mieszkańcom nie grożą dodatkowe obostrzenia

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. Alert dla powiatu starogardzkiego zażegnany. Ostrzeżeni przed tygodniem mieszkańcy wykazali się dużą odpowiedzialnością. Zadbali o swoje i swoich bliskich zdrowie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa w powiecie zmalała, dzięki czemu nie grozi mu już ani żółta ani czerwona strefa.

Od 21 sierpnia powiat starogardzki był pod szczególną obserwacją Ministerstwa Zdrowia z powodu wzrostu zachorowań na Covid -19. Szybko rosnąca liczba zakażeń była przyczyną alertu dla jego mieszkańców. Stojąc w przedsionku strefy żółtej, bądź czerwonej, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, mieszkańcy wykazali się dużą odpowiedzialnością. Stosując się do zasad bezpieczeństwa, nie dopuścili do tego, by Starogard i okolice zostały nimi objęte.

Mimo to, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców prezydent miasta Janusz Stankowiak ponawia apel o przestrzeganie obowiązujących zasad oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wizyty zarówno w budynku Urzędu przy ul. Gdańskiej 6, jak i w wydziałach zewnętrznych.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak

– Dbajmy o swoje i najbliższych zdrowie. Nośmy maseczki, myjmy często i dokładnie ręce, używajmy płynów dezynfekujących, trzymajmy dystans, unikajmy zatłoczonych miejsc i większych skupisk ludzi, a w razie niepokojących objawów zostańmy w domach – apeluje do mieszkańców prezydent miasta.

Jednocześnie przypomina wprowadzone 20 sierpnia br. zasady obsługi klientów w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta pracuje normalnie, ale obsługuje klientów wyłącznie telefonicznie lub online. W magistracie załatwiane są tylko sprawy najpilniejsze (np. rejestracja zgonów) po uprzednim umówieniu się klienta z urzędnikiem na spotkanie. Klienci są obsługiwani w wyznaczonej strefie przed wejściem do Biura Obsługi Klienta z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zarówno interesant, jak i urzędnik mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. Przed wejściem na teren Urzędu każdemu mierzona jest temperatura ciała. 

Ważne! Klienci nie są wpuszczani na teren Urzędu. Każdy, kto umówił się z urzędnikiem na spotkanie winien znać nazwisko osoby, z którą się umówił oraz wydział, w którym pracuje.

Pracownicy Urzędu zachęcają do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także poprzez pocztę elektroniczną na adres ratusz@um.starogard.pl

Rejestracja zgonów – możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym ( tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46 )

Rejestracja urodzeń – przez platformę ePUAP, Profil Zaufany bądź telefonicznie. (tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46 )

Referat Lokalowy przy ul. Traugutta 56- nr tel.: 881 200 181 lub 601 598 682,

Wydział Ochrony Środowiska  przy ul. Zblewskiej 18  pod nr telefonu  +48 58 56 13 778 bądź drogą mailową:  odpady@um.straogard.pl lub srodowisko@um.starogard.pl

 Informację na temat, jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów, znajdziecie Państwo na stronie www.bip.starogard.pl

→ Najważniejsze kontakty:

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6019
tel. +48 58 530 6020
tel. +48 58 530 6021
e-mail. bok@um.starogard.pl

Sekretariat Prezydenta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl

Infolinia
+ 801 002 514 dla numerów stacjonarnych
+ 587 319 950 dla numerów komórkowych