Stałe godziny pracy Urzędu Miasta

Od poniedziałku 29 marca Urząd Miasta Starogard Gdański wraca do stałych godzin pracy. W poniedziałki, wtorki i czwartki otwarty jest w godz. 7:30 – 15:30, w środy 7:30 – 17:00, a w piątki 7:30 – 14:00. Obsługa Klientów nadal odbywać się będzie on-line lub przez telefon. Bezpośrednio załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne, po uprzednim telefonicznym umówieniu się Klienta z urzędnikiem na spotkanie.

Osobiście można odbierać tylko akty stanu cywilnego (zgonu, urodzenia, małżeństwa) oraz dowody osobiste.

Na miejscu można też zarejestrować działalność gospodarczą oraz załatwić wszelkie sprawy związane z rejestrem CEIDG. Do Urzędu będzie można przyjść tylko w przypadkach szczególnej wagi. Warunkiem osobistego załatwienia sprawy jest wcześniej elektronicznie przygotowany wniosek oraz uzgodniony telefonicznie pod nr 58 530 60 38 termin spotkania.

Wszystkie pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki załatwić można wyłącznie online, telefonicznie lub za pomocą faksu.

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z pracownikami Urzędu w ustalonych godzinach pracy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Numery telefonów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.starogard.pl/

Pracownicy Urzędu zachęcają też do załatwiania spraw przez profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP (esp: http://epuap.gov.pl, podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański, adres: 2213031SkrytkaESP) Wszelkie informacje na stronach www.obywatel.gov.pl i www.polakpotrafi.pl Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. W razie potrzeby pracownicy Biura Obsługi Klienta telefonicznie pomogą skorzystać z tej formy składania dokumentów.

W holu, przed wejściem do Urzędu Miasta postawiona została specjalna urna na dokumenty. Prosimy o korzystanie z niej tylko w przypadku braku innej możliwości. Prosimy nie wrzucać do niej druków meldunkowych, druków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wniosków o wydanie dowodu osobistego, wniosków o wydanie zaświadczenia o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

Skargi i prośby o interwencje można zgłaszać także poprzez pocztę elektroniczną na adres ratusz@um.starogard.pl

Rejestracja zgonów – możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46)
Rejestracja urodzeń – wyłącznie przez platformę ePUAP, Profil Zaufany bądź telefonicznie. (tel.+48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46)

Referat Podatków – tel. + 48 58 530 60 36

Referat Lokalowy przy ul. Traugutta 56, tel. 881 200 181 lub 601 598 682

Ewidencja Działalności Gospodarczej – tel. + 48 58 530 60 38

Informacje dotyczące oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. – tel. 58 530 60 44

Wydział Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18; nr telefonu +48 58 56 13 778 bądź drogą mailową: odpady@um.straogard.pl lub srodowisko@um.starogard.pl. Wszelkie informacje na temat gospodarowania odpadami na stronie http://www.czystemiastostarogard.pl

Informację na temat, jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów, znajdziecie Państwo na stronie www.bip.starogard.pl

Przelewy elektroniczne:

Nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim: 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

→ Najważniejsze kontakty:

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6020
tel. +48 58 530 6021
tel. +48 58 530 6022

Sekretariat Prezydenta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl

Infolinia
+ 801 002 514 dla numerów stacjonarnych
+ 587 319 950 dla numerów komórkowych