Stacjonarne Hospicjum w Starogardzie – coraz bardziej realne

O budowie hospicjum mówi się w mieście od lat. Teraz podjęto działania. Zarówno prezydent miasta, jak i starosta starogardzki oraz wiele zaangażowanych w to osób z różnych środowisk postawili sobie jasny cel – „budujemy hospicjum dla chorych”. Na spotkaniu 14 marca wybrano dwunastoosobową grupę inicjatywną, a władze miasta zaproponowały konkretną pomoc.

O tym, że w Starogardzie Gdańskim istnieje potrzeba budowy hospicjum nie trzeba nikogo przekonywać. Rozmowy na ten temat toczą się od ponad 15 lat.

– Od 17 lat prowadzimy domową opiekę paliatywną a od przynajmniej 15 staramy się o to, aby w Starogardzie powstało stacjonarne hospicjum – mówi Ewa Treder lekarz rodzinny SPZOZ Przychodni Lekarskiej – Dla pacjenta zawsze lepiej jest, jak może zostać w domu wśród bliskich, ale bywa, że w terminalnych stadiach pacjenci wymagają całodobowej opieki medycznej. Rodziny chorych nie radzą sobie z tym, same potrzebują pomocy. W takich sytuacjach na ratunek przychodzi właśnie hospicjum stacjonarne – dodała doktor. – A w Starogardzie go nie ma.

W ubiegłym roku prezydent miasta wznowił temat i zainicjował dyskusję w sprawie budowy hospicjum w Starogardzie. Powołał dwuosobowy zespół, który zbadał wszystkie jej aspekty, zarówno pod względem prawnym, medycznym, jak i finansowym. Wnioski omówił najpierw z grupą osób, które od razu zaangażowały się w sprawę, gotowe doprowadzić ją do szczęśliwego końca – czyli powstania hospicjum, a 14 marca przestawił je pozostałym zainteresowanym, w tym przedstawicielom lokalnych samorządów gminnych i powiatowego.

                                                                                                                                                                                                      fot. Małgorzata Rogala
Spotkanie osób zainteresowanych budową hospicjum stacjonarnego w Starogardzie

Na spotkaniu pojawili się m.in. starosta Kazimierz Chyła, radny Tomasz Walczak, wójtowie sąsiednich gmin, prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia Adam Magiełka, ks. dziekan Józef Pick, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego Grzegorz Weis, Dorota Dorau prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”, Ewa Treder, Andżelika Piątkowska, Achilles Gałązka, Janina Lubawska, Urszula Ossowska (dyrektor MOPS) oraz wielu przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, organizacji i jednostek.

Prezydent podkreślił, że to spotkanie to pierwszy poważny krok na drodze do celu, jakim jest powstanie hospicjum. Wszyscy zebrani zgodzili się też, że zadanie będzie wymagać szerokiej współpracy wielu osób, którym przewodzić musi jedna wspólna idea „budowa hospicjum dla chorych”, nic ponad to.

                               fot. Małgorzata Rogala

– Chcemy to zrobić wspólnie, z wami wszystkimi – powiedział Stankowiak. – To musi być gra zespołowa, bo co innego wybudować hospicjum, co może nie być takie trudne, a co innego je utrzymać. Budowa to koszt kilku milionów złotych, a utrzymanie to ok. 2 mln zł rocznie. Jeśli jednak wspólnie postawimy sobie jasny cel, to, wierzę, że to się uda – przekonywał prezydent.

Miasto zadeklarowało konkretną pomoc na start, o ile zgodzi się na to Rada Miasta. – Jeśli radni upoważnią mnie uchwałą intencyjną do podjęcia działań – powiedział prezydent – miasto   przekaże działkę pod budowę hospicjum oraz sfinansuje opracowanie dokumentacji technicznej  tego obiektu..

– Naszą intencją jest przekazanie działki nieodpłatnie, dlatego szukamy lokalizacji, która nie będzie wymagała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, bo to przesunie budowę o przynajmniej rok – wyjaśnił dalej Przemysław Biesek – Talewski zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych. Powinniśmy być gotowi z propozycjami na początek kwietnia. Jeśli chodzi o projekt dokumentacji technicznej, to oczywiście gotowi jesteśmy podjąć się tego zadania. Koszt takiego projektu powinien zmieścić się w przedziale od 50 do 100 tys. zł.

Na spotkaniu wybrano też 12-osobową grupę inicjatywną na rzecz budowy hospicjum. Jej pierwszym zadaniem będzie określenie podmiotu, które podejmie się tego wyzwania. Grupa zdecyduje czy organizacją hospicjum zajmie się istniejące już stowarzyszenie, czy zostanie utworzone w tym celu nowe stowarzyszenie lub fundacja. Decyzję podejmie na spotkaniu 21 marca 2017 roku.

Skład grupy inicjatywnej:
1. Janusz Stankowiak – prezydent miasta
2. Kazimierz Chyła – Starosta Starogardzki
3. Anita Galant – wójt Gminy Smętowo Graniczne
4. Dorota Dorau – prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”
5. ksiądz dziekan Józef Pick
6. ksiądz proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego Grzegorz Weis
7. Janina Lubawska
8. Małgorzata Grzecznowska
9. Andżelika Piątkowska
10. Achilles Gałązka
11. Urszula Ossowska – dyrektor MOPS
12. Patrycja Dziewiątkowska-Dudek – pełnomocnik prezydenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

fot. Małgorzata Rogala