Stacja Starogard z wizytą w Malborku

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska od 2018 roku we współpracy z lokalnymi samorządami jest organizatorem sieci placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Stacja”. W miniony weekend w Malborku odbyło się edukacyjne spotkanie uczestników placówek i ich rodziców.

Zlot rozpoczął się uroczystym apelem przed Zamkiem Krzyżackim podczas którego wręczono podziękowania animatorom, wychowawcom i kierownictwu projektu oraz Placówki Wsparcia Dziennego, która działa na co dzień przy Hufcu ZHP Starogard Gdański.

Podziękowania wręczył Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP, hm. Artur Glebko.
Otrzymali je, opiekun placówki Michał Hinc, kierownik i wychowawca Dawid Kobiela oraz animatorki, Klaudia Domkowska, Agata Gnacińska i Dominika Murawska.
W spotkaniu uczestniczyły również Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci Młodzieży i Monika Kwarciak przedstawicielka MOPS Starogard Gdański.
Koordynatorka wszystkich Stacji, Beata Matyjaszczyk podziękowała wszystkim za wkład i zaangażowanie na rzecz Stacji Starogard Gdański.

Po apelu wszystkie grupy wyruszyły na grę terenową po Malborku, wspólną zabawę w „Dinoparku”, warsztaty w Szkole Łacińskiej oraz wieczornicę w Karwanie. W niedzielę, na zakończenie zlotu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zamek Krzyżacki.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny.”
Miasto Starogard jest partnerem projektu „Stacja”.

Fot: Hufiec ZHP Starogard Gdański