Środowiskowy Dom Samopomocy znów działa aktywnie

Po prawie półrocznej przerwie w stacjonarnej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy wznowione zostały zajęcia terapeutyczne dla osób korzystających ze wsparcia ośrodka.

Powrót do działalności, umożliwiła decyzja Prezydenta Miasta Starogard Gdański, poprzedzona decyzją Wojewody Pomorskiego oraz pozytywną opinią Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Okres zawieszenia pracy stacjonarnej był niezwykle wymagającym i trudnym czasem dla wszystkich domowników. W celu zachowania relacji terapeutycznej pomiędzy zespołem wspierająco–aktywizującym a podopiecznymi, konieczne było przeorganizowanie dotychczasowej pracy oraz wdrożenie nowych metod kontaktu. Pomocnym okazały się portale społecznościowe oraz komunikacja on-line. Pozwoliło to na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Rozmowy wspierające odbywały się telefonicznie oraz przy pomocy komunikatorów społecznościowych. Domownicy aktywizowani byli do pracy własnej, angażowani w akcje oraz konkursy plastyczne i twórcze, organizowane przez ośrodek i starogardzkie instytucje kultury.

Podopieczni w ramach pracy zdalnej, otrzymywali do swoich domów pakiety terapeutyczne z zadaniami i propozycjami aktywności, które regularnie dostarczane były przez członków zespołu.
– Ten czas mamy na szczęście za sobą. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem oraz treningów celowej aktywności. Od tygodnia obiekty ŚDS przy ul. Pelplińskiej 3 oraz przy al. Jana Pawła II 5 i 6 ponownie rozkwitają aktywnością, radością i energią swoich domowników. Grupa cieszy się ze spotkań twarzą w twarz i ma wiele do nadrobienia. Nasz dom ponownie tętni życiem – mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela – Środowiskowy Dom Samopomocy serdecznie zaprasza do skorzystania z naszej oferty. Informujemy również, że w dalszym ciągu istnieje możliwość przyjęcia nowych osób, które chciałyby korzystać z oferowanego wsparcia – dodaje pani Aleksandra.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim.

Aby zostać podopiecznym ŚDS wystarczy pobrać osobiście w placówce, na stronie internetowej https://sds.starogard.pl/ lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie niezbędne druki tj.:
1. Wniosek o skierowanie do ŚDS.
2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnością fizyczną,
3. Zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli osoba zainteresowana pobytem je posiada) a następnie złożyć je w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Osoby zainteresowane współpracą i ofertą ośrodka zapraszamy do kontaktu osobistego w dni powszednie od godz. 7.30 do 16.00 lub telefonicznie pod numerami telefonu (58) 562-09-48, (58) 561-12-96, (58) 562-24-52.

ŚDŚ zachęca również do śledzenia aktywności na:
Facebooku: https://www.facebook.com/sdsstarogard
Stronie: https://sds.starogard.pl/
Kanałach You Tube
https://youtu.be/3NqDJvHpgH8
https://youtu.be/NFz6p4_AyEc
https://youtu.be/30p7EfzDpN8

W dniu 21 maja o godz. 9.00 zapraszamy do wysłuchania audycji „Porozmawiajmy o Starogardzie” w radiu Starogard, poświęconej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Fot: Archiwum ŚDŚ

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl