Środowiskowy Dom Samopomocy – będzie samodzielny

Od 1 stycznia 2020 r. Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 oraz al. Jana Pawła II 5 i 6 w Starogardzie Gdańskim będą działały jako jedna samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej. Decyzja o ich wyodrębnieniu ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapadała na sesji w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

Środowiskowe Domy Samopomocy w Starogardzie Gdańskim (zwane dalej ŚDS) w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują od 1998 roku. Przy ul. Pelplińskiej 3 działa ŚDS typu A i C. Mogą w nim przebywać osoby przewlekle chore psychicznie oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.  Przy alei Jana Pawła II działa dom typu B  z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Decyzję o ich wyodrębnieniu ze struktur MOPS wymusiła ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2020 r. nie można łączyć ośrodka pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Utworzenie ŚDS jako odrębnie działającej jednostki pomocy społecznej w Starogardzie Gdańskim nie spowoduje zmian organizacyjnych domów. Nadal będą działać w tych samych miejscach, czynne będą przez pięć dni w tygodniu w godz. 7.30 – 16.30.

Tak naprawdę nic się nie zmieni dla mieszkańców ŚDS – stwierdza Urszula Ossowska dyrektor starogardzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w tej chwili prowadzi ŚDS. Dalej będą się w Domu rehabilitować, uczestnicząc w zajęciach, na których uczyć się będę nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz umiejętnego spędzania wolnego czasu. Będą uczestniczyć w zajęciach ruchowych, arteterapii, zajęciach psychoedukacyjnych oraz otrzymają wsparcie specjalistów.

Mieszkańcy ŚDS na tych samych zasadach będą dalej korzystać ze wsparcia, którego celem jest podtrzymywanie i rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zajęcia prowadzone będę zgodnie z planem i programem działalności ŚDS, uzgadnianymi wcześniej z Wojewodą Pomorskim oraz indywidualnymi planami wsparcia opracowywanymi dla każdego podopiecznego.

– Nowo powstała jednostka pomocy społecznej ściśle będzie współpracować z MOPS, bo to Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do Domu – dodaje Urszula Ossowska.

Zmianie nie ulegną także zasady finansowania ŚDS, a samo przekształcenie nie uszczupli budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni w ŚDS przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z przekształceniem staną się pracownikami Domu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl