Środki unijne rozdzielone. Blisko 90 mln zł trafi do miasta, gmin i powiatu

Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny otrzymał przydział środków z Unii Europejskiej na projekty infrastrukturalne w kwocie prawie 20 mln euro i na projekty społeczne blisko 400 tys. euro. 12 maja br. Marszałek Województwa Pomorskiego przekazał przedstawicielom poszczególnych MOF-ów naszego województwa stosowne uchwały. Starogard Gdański reprezentował wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki.

Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny to grupa samorządów, które od 2014 roku działają wspólnie na rzecz rozwoju miasta, powiatu i gmin. W skład starogardzkiego MOF-u wchodzą: Starostwo Powiatowe, Miasto Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Zblewo i Gmina Bobowo. Jednym z projektów, które wspólnie zrealizowali w latach 2014-2020 była wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W nowym unijnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027  część środków finansowych uzyskać mogą wyłącznie MOF-y. To, jakie to będą kwoty, zależało od ich aktywności.  Ich zadaniem w ciągu ostatnich lat było przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W piątek 12 maja br. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podsumował te działania. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych MOF-ów zaprezentowali zakresy planowanych do realizacji inwestycji oraz wizję rozwoju objętych nimi regionów. Nasze miasto reprezentował zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. Jako reprezentant starogardzkiego MOF-u odebrał z rąk Marszałka Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego. W uchwale Zarząd  określił wielkość środków finansowych przyznanych miastu, gminom i powiatowi, wchodzącym w jego skład.

Ostatecznie Starogard Gdański może liczyć na dofinasowanie swoich projektów na poziomie ok. 30 mln zł z 90 mln zł przyznanych starogardzkiemu MOF. Pieniądze zostaną rozdzielone według potrzeb inwestycyjnych i zakresów prac.

– Wręczone nam dzisiaj uchwały pozwolą dokończyć prace związane z opracowaniem Strategii. Czeka nas teraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami obszaru MOF. Po uzgodnieniu z nimi zakresu zadań możemy spodziewać się podpisania z Marszałkiem Województwa Pomorskiego porozumienia, które otworzy nam drogę do kolejnych działań, związanych z realizacją wybranych projektów – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Zadania obejmują następujące zakresy działań: bioróżnorodność na obszarach chronionych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zakup autobusów zeroemisyjnych, retencję i działania społeczne. 

od lewej: wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Sylwester Patrzykąt wójt Gminy Bobowo, Daniel Szpręga sekretarz Gminy Zblewo, Beata Gradowska Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego, wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Tadeusz Błę4dzki i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.