Sprzątanie świata – Polska 2015 – zakończenie akcji

Ponad 3000 osób z 19 przedszkoli i szkół oraz dwóch kół wędkarskich uczestniczyło w tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata 2015”. Dzieci z miejskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zebrali 1,2 tony śmieci z terenu miasta Starogard Gdański.


Koordynatorem tegorocznej akcji był Wydział Techniczno-Inwestycyny Urzędu Miasta Starogard Gdański. Natomiast Starostwo Powiatowe zaopatrzyło wszystkich uczestników akcji w worki i rękawice ochronne. Finał akcji przypadł na 18-20 września. Organizatorom zależało na tym, by szeroko rozpromować i upowszechnić nawyk nieśmiecenia oraz skierować uwagę ludzi na zabieganie o czyste środowisko wokół siebie na co dzień.

Każde z przedszkoli, każda szkoła i koła wędkarskie, biorące udział w akcji „Sprzątanie świata”, sprzątały wybrane przez siebie miejsca, wśród których znalazły się: tereny wokół ich budynków, place zabaw, parki i lasy. Najwięcej, bo 420 kg śmieci zebrali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich. Wśród przedszkolaków wyróżniły się maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 5, oddając do PUK „Starkom” 0,04 Mg zebranych odpadów. Do akcji włączyły się również sąsiednie gminy: Zblewo, Bobowo, Sucumin, Rywałd, Jabłowo, Kokoszkowy, Trzcińsk i Brzeźno Wlk. Łącznie wszyscy zebrali 2,54 tony śmieci.

Celem tegorocznej akcja „Sprzątanie Świata – Polska” było ukazanie mieszkańcom, jak wielką rolę odgrywa każdy z nich w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie, jak ważna jest segregacja i recycling. Podczas piątkowej (23.10.15r.) uroczystości podsumowującej akcję, która odbyła się w Urzędzie Miasta, Agnieszka Markowska – uczennica klasy szóstej PSP 1 powiedziała:
– Sprzątanie świata jest bardzo potrzebne i ważne, aby można było patrzeć na świat z przyjemnością, aby nie było wokół nas tego brudu. Ludzie sami powinni dostrzegać różnicę w tym, jakie uczucia wzbudza widok przepełnionych śmietników i brak trawy na zieleńcach, a jakie niesie widok czystej, zielonej murawy – radość i szczęście.
Podkreślił to prezydent miasta Janusz Stankowiak, który powiedział:
– Właśnie dzięki takim działaniom kształtuje się w nas świadomość, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko. Tym cenniejsze jest to, jeśli ta świadomość budzi się w tak młodym wieku i jest kontynuowana przez cały okres nauki na poszczególnych jej etapach od przedszkolaka do maturzysty i staje się nawykiem w dorosłym życiu. Przykładem tego są nasi wędkarze.
Na zakończenie wraz z Klaudią Teterką z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las wręczył wszystkim uczestnikom symboliczne nagrody i podziękowania za udział w akcji.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy: przedszkolaki , młodzież szkolna oraz dorośli– wszyscy, którym zależy na czystym środowisku, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl