Spring Run 2018

W sobotę 17 marca odbędzie się bieg rekreacyjno-sportowy pod nazwą Spring Run 2018. Organizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii i projektu „Sport is life”.

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. Bieg odbędzie się w 3 kategoriach.

PROGRAM MINUTOWY
– 10:40 – start biegu dla dzieci I kategorii wiekowej (8-11 lat) – Grodzisko Owidz*
– 11:20 – start biegu dla młodzieży II kategorii wiekowej (12-15 lat) – Grodzisko Owidz*
– 12:00 – start biegu kategorii OPEN (od 16lat) *dla uczestników kategorii I i II o godzinie 9:40 z parkingu (stadion OSiR),będzie możliwość dotarcia do Owidza darmowym autobusem.

ZASADY UCZESTNICTWA
– Chłopcy i dziewczęta startują razem w swojej kategorii wiekowej, przy czym osobno będzie prowadzona klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
– W biegu głównym mogą brać udział osoby powyżej 16. roku życia.
– Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać odręcznie napisaną zgodę przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
– Każdy uczestnik biorący udział w biegach otrzymuję naklejkę, która musi znaleźć się w widocznym miejscu, naklejka ta jest potwierdzeniem uczestnictwa w biegu.
– Każdy uczestnik pobierając naklejkę potwierdza, że zapoznał się z zasadami biegu oraz będzie ich przestrzegał.
– Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za szkody, których ewentualnie dokona.
– Każdy uczestnik biorący udział w biegach zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczestnictwa oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.
– Każdy uczestnik biorący udział w imprezie musi posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
– Niestosowanie się do powyższych punktów powoduje wykluczenie uczestnika z biegów.

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenia kategorii I i II w dniu biegów (17 marzec 2018 r.) Kat. I – 10:10 Kat. II – 10:50
– Zgłoszenia do kategorii OPEN na nr tel. 609 429 647 lub mail Mateuszek-r99@wp.pl
Dodatkowo zgłoszenia do kategorii OPEN można złożyć w dniu biegów do godziny 11:30 koło kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim.

*Uczestnictwo w biegach w każdej kategorii jest BEZPŁATNE

Trasa biegu kategorii Open (Start – ul. Kanałowa Starogard Gd, Meta – Grodzisko Owidz) – 3,5 km Biegi kat. 1 – trasa w Grodzisku
Bieg kat. 2 – trasa wokół Grodziska

Więcej informacji na stronie https://m.facebook.com/Sport-is-life-144841189632745/?ref=bookmarks 

– W związku z organizacją biegu Spring Run 2018, 17 marca 2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach od 12:00 do 12:30 na ulicach: Tczewska, Owidzka, Unii Europejskiej, Droga Owidzka oraz w Owidzu na ulicach: Szkolna i Rycerska – za utrudnienia przeprasza kierownik projektu Mateusz Reszke.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl