Spotkanie z mieszkańcami na temat Alei Wojska Polskiego

W roku 2014 r. Gmina Miejska Starogard Gdański rozpoczęła starania o dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego w ramach środków RPO Miejski Obszar Funkcjonalny. Wraz z postępem prac nad projektem pojawiło się wiele pytań odnośnie nowego oblicza Alei i najbliższego sąsiedztwa dworca PKP.

W odpowiedzi na zainteresowanie tematem, Prezydent zorganizował spotkanie mieszkańców z projektantami i pracownikami Urzędu, odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu. W dniu 6 sierpnia 2015 r., o godzinie 17:00, na sali Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie, zebrało się kilkadziesiąt osób. Po obejrzeniu prezentacji, map i wizualizacji projektu, każdy mógł zadawać pytania. Zarówno Zastępca Prezydenta ds Technicznych jak i projektanci, starali się w wyczerpujący sposób omówić projekt, tak żeby nie pozostały żadne wątpliwości. Najwięcej kontrowersji budziła wśród mieszkańców rzekoma wycinka drzew w najbliższym sąsiedztwie dworca PKP. Prezydent jednoznacznie zdementował te plotki i wyraźnie powiedział, że nie jest planowana wycinka drzew w tej okolicy, poza zabiegami pielęgnacyjnymi.

Po ponad dwugodzinnej dyskusji, zainteresowani przeszli wraz z Prezydentem i projektantami pod budynek dworca, żeby zobaczyć w terenie to co zostało pokazane na mapach i prezentacji multimedialnej.

Dziękujemy za zainteresowanie i poświęcony czas. Mieszkańcy Alei pokazali jak buduje się świadomą społeczność.

Było to pierwsze spotkanie w ramach dialogu obywatelskiego zainicjowanego przez Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka.
O kolejnych konsultacjach będziemy informować na bieżąco.

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl