Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Organizacja w placówkach oświatowych, nauka w szkołach dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz rozpoczynająca się rekrutacja to tematy, które 24 marca zostały poruszone w starogardzkim magistracie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli oraz dyrektorem Centrum Usług Wspólnych.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski, omówiono bieżące sprawy związane z organizacją pracy jednostek. Rozmawiano o funkcjonowaniu utworzonych w szkołach oddziałów przygotowawczych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego. Wspominano też o klasach, które będą otwierane w dalszej kolejności.
Tematem rozmów była również rozpoczynająca się 1 kwietnia rekrutacja do szkół i przedszkoli oraz planowane remonty w placówkach. Poruszono też sprawy dotyczące organizacji przyszłego roku szkolnego.

Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Renata Połomska przedłożyła propozycję Starogardzkiego Bractwa Kurkowego, dotyczącą organizacji lekcji historii dla uczniów starogardzkich szkół podstawowych. Ponadto 8 i 15 kwietnia, w godzinach 16.00-18.00 planowane są dni otwarte Starogardzkiego Bractwa Kurkowego, podczas których uczniowie oraz mieszkańcy będą mogli zapoznać się z historią braci kurkowych.