Spotkanie opłatkowe studentów UTW

Przedwigilijne spotkania są dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum” oraz ich przyjaciół tradycją. W tym roku odbyło się ono 15 grudnia w Kinie „Sokół”.

Świąteczne spotkania to nie tylko rozmowy i pyszne jedzenie, ale oczywiście również występy artystyczne. Kolędy zaśpiewał chór studencki Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum”. Swój program artystyczny przedstawiły przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się (od lewej): prezydent Starogardu Janusz Stankowiak, dyrektor SCK Ewa Roman, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Martyna Łangowska-Siembida, ks. Maciej Gizela, przewodnicząca starogardzkiego oddziału  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim Jan Brdak. 

Życzenia świąteczne złożyli Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Starogard Gdański Martyna Łangowska-Siembida, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury, rektor UTW Ewa Roman, koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ewa Landowska, przewodnicząca samorządu studenckiego Urszula Olender oraz ks. Maciej Gizela z parafii św. Wojciecha.

Życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia złożyli zebranym m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak i przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Martyna Łangowska-Siembida. 

Fot. Zbigniew Piotrowski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl