Spotkali się z mieszkańcami

29 listopada w świetlicy osiedlowej przy Alei Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainicjowane przez radnego Rady Miasta Wojciecha Pieleckiego.

Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki a także naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.
Na pytania mieszkańców odpowiadali prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie Wiesław Wrzesiński, kierownik administracji SM Kociewie z Alei Wojska Polskiego Jacek Chłopski oraz kierownik inwestycyjny Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jarosław Kowalczyk.

W spotkaniu uczestniczył również aspirant sztabowy Maciej Olejniczak dzielnicowy Alei Wojska Polskiego i ulic przyległych, który poruszył kwestię bezpieczeństwa w tym rejonie.

Od lewej: kierownik administracji SM Kociewie z Alei Wojska Polskiego Jacek Chłopski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczo-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.

Radny Wojciech Pielecki omówił plany na lata 2023/2024 oraz poinformował o realizacji zadań wykonanych od 2019 roku do chwili obecnej. Dzięki jego inicjatywie między innymi naprawiono studzienki przy ul. Grunwaldzkiej i Alei Wojska Polskiego, powstała zatoczka postojowa przy ul. Księdza Skorupki, utwardzono drogi przy ul. Kolejowej, wycięto krzewy przy ul. Skarszewskiej, wykonano nawierzchnie przy ul. Krasickiego. Na wniosek mieszkańców ustawiono lustro drogowe przy ul. Wybickiego. Powstały bezpieczne przejścia dla pieszych przy ulicach Grunwaldzkiej i Wybickiego. W okresie wakacyjnym odbyły się festyny na placu zabaw Jacek i Agatka dedykowane najmłodszym mieszkańcom.

Radny Rady Miasta Wojciech Pielecki

Głównymi tematami spotkania były: przebudowa ul. Osiedlowej, która zaplanowana jest na najbliższy rok. Będzie dotyczyła ona pełnej modernizacji nawierzchni, chodników, zatok postojowych, oświetlenia, małej architektury a także doświetlenia przestrzeni między blokami .
Rozmawiano na temat modernizacji dróg na obszarze działek kocborowskich na lata 2023-2024. Plany dotyczą modernizacji nawierzchni ulicy Derdowskiego, układu odwodnienia, ścieżek i chodników wzdłuż tej drogi a także budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Gdańską. Poruszono również temat wyremontowanej niedawno ulicy Kryzana a także budowę obwodnicy.

– Dziękuje za zaproszenie i tak liczne przybycie. Zawsze cieszą mnie takie spotkania, bo możemy bezpośrednio wyjaśnić sobie wielu rzeczy. Państwo nie mają zbyt wielu okazji aby dotrzeć do źródła a czasami w mediach pojawiają się sprzeczne, źle opisane sprawy dlatego będziemy się starali na te wszystkie wątpliwości odpowiedzieć – podkreślił prezydent Janusz Stankowiak.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic.