SMOK w Starogardzie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki.

Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do programu MSiT i PZKosz. dotyczącego Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.
Od września do grudnia 2015 r. uczennice klas IV, V i VI starogardzkiej Szkoły Podstawowej Nr 1 doskonalić będą umiejętności gry w koszykówkę. 2 razy w tygodniu półtoragodzinne treningi poprowadzą nauczyciele Szkoły: Krzysztof Piątkowski (będący jednocześnie szkolnym koordynator programu), Katarzyna Jatkowska i Maciej Jatkowski.
Polski Związek Koszykówki w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki zapewnia wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia oraz środki na zakup sprzętu sportowego, zakup kamery oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Miasto udostępnienia nieodpłatnie salę sportową na zajęcia oraz zakupi stroje treningowe dla 45 uczestniczek projektu.

Oprac. WSS
07.09.2015 r.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl