Za śmieci płacimy na nowe konto

Ważne! Pierwsza wpłata za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zgodnie z nową deklaracją powinna wpłynąć na indywidualne konto każdego właściciela nieruchomości do 25 stycznia. Ten, kto nie otrzyma listu z numerem konta do tego czasu, zobowiązany jest do wpłacenia zadeklarowanej sumy niezwłocznie po jego otrzymaniu. Uwaga! Starogardzianie nie wnoszą już opłat na dotychczasowy nr konta, otrzymany ze Związku Gmin Wierzyca.

Od polowy stycznia Straż Miejska dostarcza mieszkańcom Starogardu Gdańskiego listy z indywidualnym kontem, na które każdy właściciel nieruchomości zgodnie z nową deklaracją będzie dokonywać wpłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W przypadku, gdy Straż Miejska dwukrotnie nie zastanie właściciela nieruchomości, do której adresowany jest list, pismo zostanie do niego wysyłane za pośrednictwem poczty. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że część właścicieli nieruchomości nie otrzyma na czas pisma z indywidualnym numerem konta. Taki mieszkaniec zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego wpłacenia zadeklarowanej sumy zaraz po otrzymaniu korespondencji.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwsza płatność za odbiór i wywóz śmieci na nowe konto, podane przez Gminę Miejską Starogard Gdański, powinna nastąpić do 25 stycznia.

Uwaga! Nie wnosimy już opłat na dotychczasowy nr konta, otrzymany ze Związku Gmin Wierzyca. Przypominamy też  o obowiązku złożenia nowej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w Starogardzie Gdańskim. Wielu właścicieli i zarządców nieruchomości nie zrobiło tego jeszcze, a termin minął 30 listopada 2016 roku. W związku z tym informujemy, że konsekwencją niezłożenia deklaracji w trybie natychmiastowym będzie zaprzestanie z początkiem lutego obioru odpadów z nieruchomości  .

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl