Mniej za śmieci. Nowe zasady gospodarki odpadami

Od nowego roku mieszkańcy zapłacą mniej za śmieci. Opłaty naliczane będą od gospodarstwa domowego z podziałem na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe. Podstawą naliczenia opłaty w przypadku tych ostatnich będzie powierzchnia mieszkania lub domu.

Nowe zasady gospodarki odpadami  jednogłośnie zatwierdziła Rada Miasta na sesji w dniu 12 października. To skutek wystąpienia Starogardu ze Związku Gmin Wierzyca, który dotychczas odpowiadał za wywóz śmieci. Od 1 stycznia 2017 to miasto Starogard, a nie Związek będzie odpowiadało za gospodarowanie odpadami. Dla Starogardzian oznacza to trzy główne zmiany:

1. Wywóz śmieci będzie tańszy.
2. Śmieci będzie można segregować na pięć, a nie jak dotychczas na trzy rodzaje.
3. Podstawą wyliczenia opłaty będzie liczba osób w gospodarstwie domowym i powierzchnia lokalu, a nie jak dotąd wyłącznie liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Ile zapłacimy za śmieci?

Opłata za wywóz odpadów będzie różna dla mieszkańców, którzy zdecydują się segregować śmieci i dla tych, którzy nie zechcą dzielić ich na zmieszane, surowce, papier i tekturę, szkło i bio. Stawka ustalona została od gospodarstwa domowego z podziałem na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe.

Cena za odpady segregowane
Rodzaj gospodarstwa do 40 m2 od 40 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2
jednoosobowe 23 zł
wieloosobowe 42 zł 49 zł 53 zł
Cena za odpady nie segregowane
Rodzaj gospodarstwa do 40 m2 od 40 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2
jednoosobowe 35 zł
wieloosobowe 63 zł 72 zł 80 zł

 

Przykładowo 4-osobowa rodzina, mieszkająca w średniej wielkości mieszkaniu, płaciła dotąd za śmieci segregowane – 54 zł, a za nie segregowane – 81 zł.  Od nowego roku zapłaci odpowiednio – 49 zł lub 72 zł.

Z KDR jeszcze taniej

Rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny, będą mogły skorzystać z 10% zniżki na miesięczną opłatę za śmieci. Warunkiem uzyskania ulgi będzie segregowania odpadów.

Nowe niższe stawki dla przedsiębiorców

Właściciele i zarządcy tzw. nieruchomości niezamieszkałych (sklepów, firm, instytucji itd.) będą płacić za pojemnik. Opłata wynosić będzie 9 zł za jednorazowy wywóz dla każdego pojemnika o pojemności 120 l przy zbiórce selektywnej, a 18 zł za taki sam pojemnik przy zbiórce nieselektywnej. Opłata za pojemniki o większej pojemności wzrośnie proporcjonalnie

Jak załatwić formalności?

Do 30 listopada mieszkańcy będą musieli złożyć nowe deklaracje. Deklaracje będą dostarczone do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, a także dostępne do pobrania w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Zblewskiej 18 lub na stronie www.czystemiasto.starogard.pl. Wypełnić je będzie można w sposób tradycyjny z przesłaniem na adres Referatu lub do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta, bądź drogą elektroniczną. Od tego czy zadeklarujemy selektywną zbiórkę odpadów czy nie, będzie zależeć ile zapłacimy za śmieci.

Do zapamiętania! – termin złożenia deklaracji – 30 listopada br.

Jak i gdzie płacimy za śmieci?

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani będą płacić za wywóz śmieci co miesiąc na otrzymany indywidualnie numer rachunku bankowego. Wpłat będą dokonywać z dołu do 25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza płatność na rzecz Gminy powinna wpłynąć na konto w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku.

Do zapamiętania! – od 1 stycznia 2017 nie płacimy za śmieci na rzecz Związku Gmin Wierzyca (z wyjątkiem zaległości, które należy bezwzględnie uregulować).

– Na początku listopada każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzyma specjalny informator, w którym przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia deklaracji, sposobu segregacji oraz częstotliwości wywozu śmieci – zapewnia Sebastian Brauer – Kierownik Referatu. – Informację na temat nowych zasad można też uzyskać dzwoniąc do Referatu pod numer tel. 58 56 137 78

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl