SM „Kociewie” i Miasto. Wspólnymi siłami zmieniają na lepsze Starogard

Wymiana oświetlenia i remont chodników  to niektóre z zadań, które miasto i Spółdzielni Mieszkania „Kociewie” mogą wspólnie zrealizować. 13 lutego przedstawiciele obu stron spotkali się, aby podsumować dotychczasową współpracę i omówić jej dalsze zasady.

Co roku Zarząd SM „Kociewie” składa do prezydenta wniosek o pomoc w realizacji zadań, których obszar zazębia się z obszarem działań miasta. Gmina wybiera dwa trzy zadania i pomaga Spółdzielni poprawić miejską infrastrukturę osiedli mieszkaniowych. W poniedziałek, 13 lutego b.r. wiceprezydenci: Przemysław Biesek-Talewski i Maciej Kalinowski spotkali się z Wiesławem Wrzesińskim, Ewą Sommerfeld i Mieczysławem Serockim ( Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”) w tej sprawie. W rozmowach na temat tegorocznej współpracy uczestniczył również Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.

– Doskonale znamy potrzeby naszych mieszkańców – powiedział prezes Wiesław Wrzesiński. – Potrafimy precyzyjnie wskazać obszary, które wymagają naprawy.  A ponieważ część z nich zazębia się z obszarami miejskimi, podejmujemy współpracę i od kilku lat wspólnie realizujemy zaplanowane zadania.

W ubiegłym roku dzięki pomocy miasta Spółdzielnia wyremontowała chodniki od ul. Okrężnej w kierunku Al. Niepodległości oraz wzdłuż Al. Jana Pawła od budynku os. Kopernika 2 do PSP nr 4. Dzięki inicjatywie Budżetu Obywatelskiego miasto sfinansuje też częściowo budowę placu zabaw na działce u zbiegu ulic Skarszewska/Grunwaldzka/Wybickiego. Wspólnym staraniem w ubiegłym roku udało się też wymienić nawierzchnie i zmodernizować oświetlenie na ok. 85 % ciągu pieszego od. ul. Lubichowskiej aż za ul. Orlińskiego.

–  Nasza dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze – przyznał dalej prezes Spółdzielni – Wspólne inwestycje poprawiają jakości życia większej liczby mieszkańców. Poza tym korzystają z nich nie tylko mieszkańcy Spółdzielni, ale całego miasta.

Ważnym tematem spotkania były kwestie wymiany oświetlenia i rewitalizacji.

Wzorem lat ubiegłych SM „Kociewie” przygotowało listę kolejnych, najpilniejszych do realizacji zadań:.

1. zaprojektowanie i wykonanie odcinka pieszego, który połączy wyremontowany w 2016 r. chodnik wzdłuż Cmentarza katolickiego „Nowego” z Al. Niepodległości,
2. wykonanie doświetlenia wjazdu z Al. Jana Pawła do budynków Spółdzielni przy Al. Jana Pawła 13A-39,
3. remont drogi i placu postojowego przy budynku Al. Wojska Polskiego 10-10A ,
4. remont chodnika na os. Piastów w kierunku PSP nr 1,
5. remont chodnika wzdłuż ogrodzenia PSP nr 1 przy u. Zblewskiej, którym mieszkańcy m.in. os. Nad Jarem i Piastów udają się do kościoła pw. NMPMK,
6. wymiana oświetlenia miejskiego na LED w lampach oświetlenia zewnętrznego na terenach Spółdzielni.

Ponieważ już w zeszłym roku strony wspólnie rozpoczęły wdrażanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy PSP4 a Galerią Neptun, uczestnicy spotkania wiele czasu poświęcili na rozmowę o kolejnym etapie realizacji tej koncepcji. Naczelnik Janusz Karczyński zapoznał też gości z zasadami wymiany oświetlenia, które ma objąć prawie 80% obszaru miasta, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Poruszono też kwestie rewitalizacji, w ramach której SM Kociewie podobnie jak miasto stara się o dofinansowanie. SM zgłosiło też pilną potrzebę utwardzenia płytami YOMB odcinka ulicy Orlińskiego od strony os. 60 lecia. – Przy dużych opadach deszczu ziemia z tej drogi gruntowej jest wymywana i trafia na teren Spółdzielni – tłumaczył Mieczysław Serocki odpowiedzialny w Spółdzielni za inwestycje. – Zamula też kanalizację deszczową.

SM Kociewie omawia z władzami miasta kolejny etap wdrożenia koncepcji zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy PSP4 a Galerią Neptun

Prezydenci poprosili o spisanie wszystkich tych wniosków i zapewnili, że zostaną one dogłębnie przeanalizowane, aby móc ostatecznie wypracować wspólne stanowisko. To z pewnością nie było ostatnie spotkanie z SM „Kociewie” w tym roku…