Składanie wniosków o zasiłek rodzinny, 500+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 sierpnia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski przyjmowane będą w budynku MOPS w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 w okresie sierpień-wrzesień w godz. 8:00 – 17:30.

Można także korzystać z elektronicznej formy składania wniosków, która umożliwia wysłanie go z dowolnego miejsca. Daje to Państwu komfort, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas.

Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne już w sierpniu br., to decyzja zostanie wydana, a środki finansowe wypłacone do 31 października. W przypadku świadczenia rodzinnego natomiast do 30 listopada br.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku świadczenia rodzinnego do 30 listopada br.

Na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2016/2017 świadczenie 500+ i świadczenie alimentacyjne przyznane są do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

Składane wnioski powinny być wypełnione i kompletne – z załącznikami. Bardzo ważne jest podanie numeru rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia oraz aktualnego numeru telefonu, gdyż od tego roku o terminie odbioru decyzji informowani będą Państwo SMS-em.

Druki wniosków pobrać można w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6, a także ze strony internetowej http://www.mops.starogard.pl

Pytania dotyczące nowego okresu świadczeniowego należy kierować pod nr tel. 58 561 29 32 oraz na adres: sekretariat@mops.starogard.pl

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl