Silne poparcie dla starogardzkiej obwodnicy

Dezyderat, czyli akt prawny wyrażający pragnienie komisji sejmowych, złoży Komisja Infrastruktury do Premier Beaty Szydło w sprawie poparcia budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22. Decyzja zapadła na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Starogardzie Gdańskim w dniu 18 maja br.

18 maja br. 15 z 39 członków sejmowej Komisji Infrastruktury obradowało na wyjazdowym posiedzeniu w Starogardzie Gdańskim. Komisja przyjechała do Starogardu zapoznać się m.in. ze stanem przygotowań do budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 22. Omówili też perspektywy realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, komunikację i infrastrukturę kolejową na przykładzie linii kolejowej nr 203 oraz stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego i starogardzkiego.

Komisja poparła budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22. Poparcie wyraziła w formie dezyderatu, który za namową Przewodniczącego Komisji Bogdana Rzońcy skierowała nie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ale bezpośrednio do Premier Beaty Szydło. – Dokument z pewnością i tak trafi do Ministra, ale wcześniej pani premier dowie się o wyjeździe Komisji do Starogardu, o tym, że posłowie zapoznali się na miejscu z problemami komunikacyjnymi gminy, i że widzą oraz popierają potrzebę budowy starogardzkiej obwodnicy – powiedział.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca i prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak

  – Komisja w ten sposób potwierdziła, że droga szybkiego ruchu  jest inwestycją niezbędną dla udrożnienia głównego ciągu komunikacyjnego na terenie miasta oraz poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Posłowie zwrócili uwagę na duże zaangażowanie środowiska lokalnego w sprawę budowy obwodnicy, w tym na fakt sfinansowania przez lokalne samorządy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tej inwestycji oraz aktywność lokalnych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania realizacji tego zadania decyzja o ogłoszeniu przetargu na jego realizację winna zapaść na przełomie lat 2018/2019. W roku 2019 powinna zostać podpisana umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a sama realizacja inwestycji powinna zostać przeprowadzona w latach 2020-2022.

Zastępca Prezydenta Miasta ds techniczno-inwestycyjnych referuje temat dotyczący perspektyw budowy obwodnicy Starogardu

– Ruch pojazdów, w tym szczególnie pojazdów tranzytowych, jest na granicy przepustowości drogi krajowej nr 22, przebiegającej przez centrum miasta, co przemawia za koniecznością wyprowadzenia go poza granice Starogardu – przekonywał w swoim wystąpieniu zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski. – Natężenie ruchu w mieście i prognozy jego wzrostu, jedne z najwyższych dla miast średniej wielkości w północnej Polsce, w pełni uzasadniają potrzebę budowy obwodnicy Starogardu – podkreślał.

O potrzebie budowy starogardzkiej obwodnicy podczas posiedzenia przekonywał również inicjator wyjazdowej Komisji Infrastruktury poseł na Sejm RP Jan Kilian.

– Mimo silnych argumentów przemawiających za budową dróg w innych regionach Polski, uważam że obwodnica starogardzka powinna być potraktowana priorytetowo, jako ważny odcinek tranzytu międzynarodowego Wschód – Zachód Europy Środkowej właśnie w południowej części województwa pomorskiego – powiedział starogardzki poseł.

Poseł na Sejm RP Jan Kilian odczytał propozycję dezyderatu, który Komisja Infrastruktury skierowała do Premier Beaty Szydło

Komisja ze Starogardu udała się do Chojnic, gdzie kontynuowała swoje obrady. Posłowie mieli okazję przejechać się drogą krajową nr 22 w godzinach szczytu i zapoznać się w praktyce z problemami komunikacyjnymi mieszkańców Starogardu, spowodowanymi zbyt dużym natężeniem ruchu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl