Siłą jest dialog

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak objął honorowym patronatem projekt pn. „Siłą jest dialog” fundacji Mediatio, która zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i pomaga dojść jego stronom do porozumienia. Na swojej stronie internetowej udziela także bezpłatnych konsultacji.

Mediacje to typ dialogu zmierzający do zawarcia porozumienia lub ugody równoważnej z wyrokiem sądu. Są one:
– dobrowolne dla obu stron konfliktu
– poufne – dają poczucie komfortu rozmowy
– skuteczne – umożliwiają osiągnięcie ugody w krótkim czasie
– konstruktywne – nastawione na znalezienie optymalnego rozwiązania
– obiektywne – moderowane przez wykwalifikowaną osobę
– korzystne cenowo – nie wymagają dużych nakładów finansowych.

Podczas bezpłatnej konsultacji można uzyskać odpowiedzi na wszystkie dotyczące mediacji pytania. Eksperci pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie i przejść przez ścieżkę postępowania mediacyjnego. Szczegóły na stronie internetowej www.mediatio.pl oraz pod numerami telefonów +48 515 332 140 i +48 721 782 222.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl